Channels

De meesten van ons gaan straks bij de jaarwisseling aan de slag om lijstjes met goede intenties te maken. Afvallen, meer sporten, minder hard werken, meer aandacht voor het gezin, meer ontspannenheid. Het vervelende is dat de energie die het maken van zulke lijstjes kost omgekeerd evenredig is aan de kracht die het vergt om de voornemens te realiseren. Op papier verzinnen kost minder energie dan in de praktijk uitvoeren. Ongeveer 80% van de goede voornemens wordt nooit gerealiseerd.

Er is dus alle reden om beter met onze energie om te gaan. Want energie is de kracht om jezelf en anderen in beweging te zetten om gewenste prestaties te behalen. Zonder energie geen prestaties, zo simpel is het. Maar hoe zorg je voor voldoende energie? Door het systematisch toepassen van een bewezen krachtformule! Ik zal die formule kort toelichten.

Energie is geen doel op zich, maar een middel. Hoe hoger de prestatielat, hoe meer energie je nodig hebt. Vergelijk het met een sportteam: de ambities van een vriendenteam zijn doorgaans beperkt. Omdat er genoeg energie is om op een betrekkelijk laag niveau te presteren, hoef je je er weinig zorgen om te maken. Dat wordt anders wanneer je op Olympische hoogte wilt presteren: dan wordt je energieniveau ineens een item. Dan zie je ook dat allerlei deskundigen op het gebied van fysieke energie, maar ook op het gebied van mentale en emotionele coaching een belangrijke rol spelen. Hetzelfde verhaal is van toepassing op bedrijven en organisaties. Stijgende ambities dwingen je om je te bezinnen op je energieniveau. Het systematisch nalopen en invullen van je krachtformule is dan een absolute must.

Lees ook:

Prestaties geven power!

Hoe kom je aan nieuwe energie? Door te doen waardoor je bevlogen raakt, is het meest gehoorde antwoord. Sluit aan bij je drijfveren en maak optimaal gebruik van je talenten. Toon op de juiste momenten veerkracht en wendbaarheid.
De krachtformule luidt dan:

E(nergie) = B(evlogenheid)

Bevlogenheid is niet de enige factor die bepalend is voor de vraag of je energie hebt of niet. Energie ontstaat ook doordat mensen met elkaar verbonden en op elkaar betrokken zijn. Binding en betrokkenheid zijn de ingrediënten waardoor mensen zich met elkaar associëren en waardoor ze goed met elkaar kunnen samenwerken Sterker nog, door goede bindingen ontstaan synergetische samenwerkingsvormen, waardoor één en één plotseling elf wordt. Er komt dus nog een B bij in de krachtformule:

ArrayE = 2B (Bevlogenheid + Binding)

Maar we zijn er nog niet. Bevlogenheid en binding staan niet op zich. Ze worden gevoed doordat we zintuiglijk waarnemen en prikkels uit onze omgeving krijgen. Ik noem dit het hebben van ‘perspectief’. Dit staat voor de aandacht die wij aan dingen om ons heen schenken, aan de alertheid waarmee we waarnemen, de creativiteit waarmee we informatie tot nieuwe inzichten verwerken en ons vermogen om te leren en te groeien. De formule wordt dan:

E = P(erspectief) + 2B

ArrayHet verwerken van prikkels leidt weliswaar tot energie, maar die energie kan erg diffuus: zij vliegt alle kanten op. Je doet er dan goed aan om je energie te kanaliseren door het bepalen van een zelfgekozen ambitie. Het vermogen om een stip op de horizon te kiezen, je daar vervolgens aan te committeren en de wilskracht te tonen om die stip daadwerkelijk te bereiken geeft je een continue energy boost. De kracht formule ziet er nu als volgt uit:

E = A(mbitie) + P + 2B

We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Om je krachtformule te vervolmaken, moet je ook nog aandacht besteden aan de emotionele startknop die jou in beweging zet. Koers je vooral op de automatische piloot en doe je slechts de dingen die je altijd deed? In dat geval staat je emotionele knop op blauw en zal je weinig extra energie krijgen. Reageer je overdreven angstig op iedere prikkel die je tegenkomt? Dan staat je knop op rood. Je bent weliswaar actief bezig, maar dat kost bergen energie. Te lang in het rood staan, betekent dat je uitgeput raakt. Er is nog een derde mogelijkheid: de knop op groen. Dit is een emotionele toestand waarin je uitgaat van het vermogen om je eigen keuzes te maken, waarin je gelooft in jezelf en waarin je positief en optimistisch gestemd bent (zie artikel: Zet de knop op groen). Dit brengt ons tot de uiteindelijke krachtformule:

ArrayE = K(nop) x (A + P + 2B)

Ben je vol goede voornemens voor het nieuwe jaar? Ga dan met behulp van deze krachtformule na of je over voldoende energie beschikt om je voornemens ook daadwerkelijk te realiseren. Begin met de vraag naar de emoties die je ten aanzien van je voornemens hebt: is er sprake van een heilig willen of is het eerder een kwestie van moeten? Ben je opgewonden en enthousiast bij de gedachte om je voornemens uit te voeren? Staat je knop wel op groen? Ga vervolgens na of je wel voldoende geïnspireerd bent om je voornemens te realiseren. Zijn ze prikkelend genoeg? Raak je erdoor begeesterd? Probeer vervolgens je voornemens in een aansprekende ambitie te verwoorden. Kijk daarna met een kritisch oog naar je eigen drijfveren en talenten: beschik je over voldoende kwaliteiten om je voornemens te realiseren? Tenslotte: kies een paar fantastische mensen die jou kunnen ondersteunen bij de realisatie van je voornemens. Wanneer je aan al deze voorwaarden hebt voldaan, zal het je in ieder geval niet aan energie ontbreken om je voornemens dit keer wél te realiseren. Succes ermee!

Hans van der Loo is adviseur en publicist. Meer over de krachtformule vind je in zijn zojuist verschenen boek Energy Boost.

Kennisbank onderwerpen:

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

  • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
  • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
  • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
  • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Temidden van de vele eclectische glinsteringen is dit wel een bijzondere omdat bij elk onderdeel van de formule de logica vragen oproept. In elk geval slaat de formule meer op het vriendenteam dan op de topsporter.

x
x