Channels

Hoe kan een mens zijn beschikbare energie het best gebruiken? Hoe vindt hij balans tussen werk en persoonlijk welbevinden. In dit kader wordt het begrip Energiemanagement geïntroduceerd.

De aanleiding voor het boek “Energiemanagement” van Lutina Bruggeman is een ‘terug naar nul’ ervaring. Vanuit een situatie van een ernstige gezondheidsbeperking werd de weg die ze moest bewandelen om terug te komen, de inspiratiebron voor dit boek. Zij wilde haar ervaringen met anderen delen om zo een bewustwording tot stand te brengen over hoe belangrijk het is om bewust om te gaan met de energie die we bezitten. Ook vanuit bedrijven is er steeds meer aandacht voor de zoektocht naar balans tussen werk, privé en persoonlijk welbevinden.

Het proces van energiemanagement

Het begrip energiemanagement is in dit kader het managen van je eigen energiehuishouding. De mate waarin je de voorraad energie gebruikt (of aanvult) is afhankelijk van je leefstijl. Vijf factoren, die onderling samenhangen, bepalen deze voorraad.  Wanneer je meer energie gebruikt dan er als voorraad beschikbaar is, ontstaat een probleem. Het proces van energiemanagement kent 5 kritische energie aspecten.

Lees ook:

Bevredigen van behoeften op een glijdende schaal

1. Gezondheid
Gezondheid wordt gezien als de afwezigheid van ziekte. Toch is dat maar een klein deel van de definitie die gezondheid kan inhouden. Gezondheid heeft te maken met wie je bent en hoe je als mens in het leven staat. Belangrijk om een goede gezondheid te waarborgen is de herkenning van grenzen. Die leer je ontdekken door goed naar je lichaam te luisteren. Door transparant te zijn naar je omgeving over je (on)mogelijkheden kun je begrip en medewerking van je omgeving vragen in het bewaken van je grenzen. Belangrijk is dat je zelf verantwoordelijk bent en blijft hiervoor en je deze verantwoordelijkheid vorm en inhoud weet te geven.

2. Gedrag
Gedrag veranderen is een van de moeilijkste aspecten. Onderkennen van een probleem gaat vaak goed, maar dan. Het veranderen start met de analyse van “hoe je er voor staat”. Van belang om de verandering tot stand te brengen is te bepalen wat je motiveert. Dit is een continu leerproces met veel vallen en opstaan. Dit vraagt durf en doorzettingsvermogen. De belangrijkste onderdelen waarop gedragsverandering plaats moet vinden zijn meestal omgang met stress, het leren om nee te zeggen en het creëren van voldoende rust.

3. Omgeving
De eisen die de omgeving aan ons stelt, dwingen ons in een patroon van continu bezig zijn. Er worden permanent prikkels gezonden die wij moeten verwerken. Veel van de prikkels leiden ook daadwerkelijk tot een fysieke of mentale beweging. Hoe komt het dat we de omgeving toestaan zoveel invloed te hebben op wat we doen en laten? Het is van belang om rust te brengen in de externe prikkels. Er zijn verschillende manieren waarop je dat kunt doen. Hier ligt tevens een relatie naar de cirkel van Invloed van Stephen Covey.

4. Rust
Het is niet alleen belangrijk om ordening aan te brengen in de prikkels vanuit je omgeving. Ook het beheersen van prikkels om zodoende rust te creëren is een belangrijke factor. Het is echter het belangrijkst om rust te vinden vanuit jezelf. Ons hoofd blijft maar in beweging. Dat geeft fysieke en mentale onrust. Soms zijn we op zoek naar het “aan-en-uit” knopje om wat rust in ons hoofd te brengen. Rust in onze gedachten geeft ook ruimte voor nieuwe ideeën. Rust is een situatie waarvoor je kunt kiezen. Uiteindelijk leidt te weinig rust tot een negatief saldo van je energie.

5. Balans
Het gevoel “ïn-control” te zijn en dat alles zijn plaats lijkt te vallen is een balansmoment. Dit zijn de momenten om te (leren) herkennen en te koesteren. Naarmate je ze beter herkent ga je er steeds meer naar streven ze tot stand te brengen. Deze balansmomenten zijn geen toeval maar de uitkomst van goed energiemanagement. Het effect van de keuzes die je maakt én het feit dat je in staat bent je bezig te houden met het nu in plaats van met het verleden of de toekomst.

Energiemanagement.. wat brengt het

Energiemanagement helpt te structureren en houvast te geven bij analyses van een situatie. Maar vooral brengt het ruimte. Ruimte voor aandacht voor anderen, ervaren en beleven.

Model Energiemanagement
Op basis van de ervaringen is de conclusie getrokken dat energiemanagement een belevingsproces is. Door het in een model te plaatsen wordt het beter presenteerbaar en bespreekbaar. Uiteindelijk ontstaat er een continu proces dat telkens wordt gedreven door een specifieke gebeurtenis. Afhankelijk van de mogelijkheid om invloed op het ontstaan van de gebeurtenis uit te oefenen, is er de mogelijkheid om te voorkomen of te anticiperen in plaats van slechts te reageren.

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Dag Latina, ik vroeg me af of je de boeken van Aaron kent, dan wel de gemeenschap InnerWizard.nl. Als HSP’er met het nodige achter de rug lijken de de aanbevelingen erg veel op de uitkomst van mijn 30 jarige speurwerk naar een balans tussen rust en de dynamiek van een drukke baan…

ik herken veel in de geschreven tekst. Ik ben 23 jaar en heb al een aantal keren vast gezeten in het vinden van een goede balans. Kun je zoiets leren of moet je accepteren dat je een lagere grens hebt dan anderen?
Dat is een vraag waar ik het antwoord niet altijd op kan vinden.
Ik merk namelijk dat het anders over dingen leren denken, veel invloed heeft op wat ik aan kan.

Mijn gedachte kan ik sturen. Als ik een gedachte heb, kan ik deze omruilen tegen een andere. Daar moet ik me bewust van zijn.
Zelf denk ik dat een mens veel kan leren. Je moet willen investeren in een ander denkpatroon denk ik.

Een korte aanvulling op je prettige artikel: in coaching kan het de energiebalans van clienten verbeteren als ze rekening houden met het antwoord op de volgende vragen:

1 wat kost je energie (waar je dus minder van wilt doen/ of wat je op een andere manier aan gaat pakken) en ook

2 wat geeft je energie (waarvan je kunt onderzoeken wat maakt dat je er energieker van wordt & waarvan je om je vitaler te voelen dus meer wilt gaan doen)

In het boek “The art of living effortlessly” wordt een vergelijkbaar pad beschreven; mogelijk inspirerend om te zien hoe iemand anders met een vergelijkbare uitdaging om is gegaan.

x
x