Channels

De klant centraal stellen staat hoog op de agenda bij organisaties. De gedachte hierachter is dat, als iedere medewerker zich inspant om een klant tevreden te stellen het goed zal gaan met het bedrijf. De vraag is of die filosofie nog past in een tijd waar het klimaat en onze leefomgeving steeds meer onder druk komen te staan. We worden dagelijks geconfronteerd met de effecten van een doorgeschoten consumentisme.

Door de aarde centraal te stellen wordt de mensheid het beste gediend!

Mens is onderdeel van de natuur

Laten we stoppen met de klant centraal stellen en starten met de aarde centraal te stellen. Niet de mens als een apart onderdeel van de natuur zien maar als een onderdeel van de natuur. De mens komt voort uit de natuur. Als we de aarde centraal stellen gaan we beter voor de mens zorgen. Ontevreden, arme, ondervoede, hebzuchtige en ongelukkige mensen dragen niet bij aan een betere wereld. Eerder het tegendeel. Het zorgt voor ziekte, misdaad en oorlog. Door de aarde centraal te stellen gaan we op een holistische wijze naar de samenleving kijken.

De olie is niet van shell

Als we de aarde centraal stellen gaan we anders naar olieproductie kijken en de opbrengsten daarvan. We gaan anders naar landbouw, visserij, bosbouw, vervuiling, etc. kijken. De olie is niet van Shell, de vis niet van de visser, het land niet van een landeigenaar. Het is van onze allemaal net zoals de lucht en het water van ons allemaal is. Organisaties als Shell, Monsanto, Unilever, Starbucks, etc. hebben niet het recht om de aarde te exploiteren, te vervuilen en belasting te ontduiken.

Organisaties hebben niet het recht om mensen te exploiteren

Organisaties hebben niet het recht om kinderen en mensen te exploiteren ten gunste voor hun eigen profit. Talentmanagement en leiderschap dient niet te worden ingezet om mensen effectiever te exploiteren maar om de aarde en daarmee de mensheid beter te dienen. Laten we stoppen met gefragmenteerd kijken naar de aarde. We maken allemaal onderdeel van dezelfde aarde. Vanuit gezamenlijk belang naar de problemen kijken en zoeken naar oplossingen zal de aarde en mensheid goed doen.

Van eigenbelang naar gezamenlijk belang

Van eigenbelang naar gezamenlijk belang wordt de norm. Niet langer aandelen hebben in organisaties maar iedereen een aandeel in de aarde. Niet langer gefragmenteerd samenwerken maar integraal. Met ‘integraal samenwerken’ wordt bedoelt: in samenhang en afstemming domein- en/of organisatie-overstijgend samenwerken aan een effectieve en efficiënte oplossing van een vraagstuk.

Je moet het weten, zien en voelen

Samenwerken vanuit integraal bewustzijn wil – heel in het kort – zeggen dat iemand in staat is om zichzelf (en de eigen organisatie) te overstijgen en werkt in het belang van het hogere, gemeenschappelijke doel (het vraagstuk, de aarde). Niet alleen aan persoonlijke doelstellingen of die van het eigen bedrijf of de eigen afdeling. Dat doet iemand niet vanuit contractuele verplichtingen of professionaliteit, maar omdat hij/zij diep van binnen weet, ziet en voelt dat het alleen zo goed gaat werken. Werken van uit samenhang maakt mensen gelukkig.

Gelukkige mensen consumeren minder

Door de aarde centraal te stellen wordt de mensheid uitgedaagd om samen te gaan werken i.p.v. te concurreren. Dat is een grote uitdaging voor de mensheid die gewend is om elkaar te beconcurreren i.p.v. coöperatief samen te werken. Aan de andere kant is de mens gemaakt om samen te werken en dat maakt een mens ook gelukkiger. Gelukkige mensen consumeren minder en dienen graag met hun talenten de aarde en daarmee de mensheid. De verlaagde consumptie behoefte in combinatie met aandacht voor een goede leefomgeving zal de aarde en mensheid weldoen.

Dit artikel is toegankelijk voor Pro-abonnees

Voor € 4 per maand of € 30 per jaar ontvangt u:

  • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
  • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
  • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
  • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
Upgrade naar Pro-abonnement
 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Geachte heer Van der Schaar,

Een interessant artikel.
De kern waar het allemaal omdraait zit volgens mij in de zin: ” Aan de andere kant is de mens gemaakt om samen te werken”.
Welk gezichtspunt, welk gedachtegoed ligt ten grondslag aan de inhoudelijkheid van deze zin? Met andere woorden: waarom is volgens u de mens gemaakt om samen te werken?
De reden of redenen zijn bepalend hoe en of we verder komen in de door u geschetste richting.
Ik ben benieuwd naar uw antwoord.

Met vriendelijke groeten
Peter Paul Cornielje

x
x