Niet de klant maar de aarde centraal stellen

Columns

De klant centraal stellen staat hoog op de agenda bij organisaties. De gedachte hierachter is dat, als iedere medewerker zich inspant om een klant tevreden te stellen het goed zal gaan met het bedrijf. De vraag is of die filosofie nog past in een tijd waar het klimaat en onze leefomgeving steeds meer onder druk komen te staan. We worden dagelijks geconfronteerd met de effecten van een doorgeschoten consumentisme.

Door de aarde centraal te stellen wordt de mensheid het beste gediend!

Mens is onderdeel van de natuur

Laten we stoppen met de klant centraal stellen en starten met de aarde centraal te stellen. Niet de mens als een apart onderdeel van de natuur zien maar als een onderdeel van de natuur. De mens komt voort uit de natuur. Als we de aarde centraal stellen gaan we beter voor de mens ...

Peter Paul Cornielje
Lid sinds 2019
Geachte heer Van der Schaar,

Een interessant artikel.
De kern waar het allemaal omdraait zit volgens mij in de zin: " Aan de andere kant is de mens gemaakt om samen te werken".
Welk gezichtspunt, welk gedachtegoed ligt ten grondslag aan de inhoudelijkheid van deze zin? Met andere woorden: waarom is volgens u de mens gemaakt om samen te werken?
De reden of redenen zijn bepalend hoe en of we verder komen in de door u geschetste richting.
Ik ben benieuwd naar uw antwoord.

Met vriendelijke groeten
Peter Paul Cornielje

Meer over Zingeving in werk en organisatie