Channels

Recent gaf ik in een eerdere column aan dat innovatieve digitale disrupties aan de orde van de dag zijn. Voornamelijk gevoed door de doordenderende digitalisering is innovatie noodzakelijk om als traditionele organisatie te overleven. Innovatie staat gelukkig bij 80% van het senior management op de agenda. Maar dat is nog geen garantie voor succes.

De spelregels die bij innovatie komen kijken zijn niet altijd bekend of worden niet toegepast. Een belangrijk onderdeel van innovatie is idee generatie en creativiteit.Probleem is dat juist deze twee facetten nog geen structureel onderdeel uit maken van de alledaagse werkzaamheden.

Creativiteit is de basis voor idee generatie

Bij creativiteit denkt men in eerste instantie aan iets artistiek, zoals het maken van een schilderij of componeren van muziek. Maar creativiteit is ook nodig in het bedrijfsleven. Er is namelijk een directie relatie tussen creativiteit en innovatie. Creativiteit is de productie van nieuwe, bruikbare ideeën en innovatie is het succesvol implementeren daarvan.
Kortom, elke innovatie begint met een creatief idee. En het goede nieuws is dat iedereen creatief kan zijn.

Lees ook:

Hoe visualiseren bijdraagt tot veranderen

Om creatief te zijn moet je dingen vanuit een ander perspectief kunnen zien. Weten wat mensen creatiever maakt is een “must” voor leidinggevenden die willen en moeten innoveren.

Teresa Amabile, een Harvard professor, geeft aan dat er drie factoren belangrijk zijn om creatief (of creatiever) te worden:
1. Expertise: technische, procedurele en intellectuele kennis;
2. Motivatie: de bereidheid om taken uit te voeren;
3. Vaardigheden: hoe effectief en creatief kunnen mensen problemen benaderen.

Je hebt alle drie de factoren nodig om creatief te kunnen zijn. Hiervoor zijn simpele tooltjes beschikbaar:

  • “SCAMPER” is een dergelijke methodiek waarbij een paar vragen m.b.t. het originele idee of product gesteld worden. Het is een acroniem. S staat voor substitutie, C voor combineren, A voor aanpassen, M voor “magnify, minify of modify”, P voor “put to other use”, E voor elimineren en R voor omkeren of herindelen. Kijkend naar een idee of product kan je de vraag stellen: kan ik dit onderdeel elimineren, kan ik het vervangen door iets anders. Het dwingt je anders naar je product of business model te kijken.
  • “Design Thinking” hanteert het principe om vanuit de klant te redeneren om zo nieuwe inzichten te vergaren. De “nominal group technique” is een methode die er voor zorgt dat in groepsverband ideeën worden gegenereerd. Onder begeleiding van een facilitator worden eerst individuele ideeën naar boven gehaald. Aan de hand van een groepsdiscussie worden deze gepresenteerd en geprioriteerd.

ArrayTeams en medewerkers kunnen aldus hun creativiteit verhogen. Er moet tijd voor vrij worden gemaakt en het moet een continu proces blijven. Tenslotte moet het aan de hand van “idee management” gekanaliseerd worden naar innovatieve verbeteringen.

Idee management noodzakelijk voor innovatie

Om er zorg voor te dragen dat medewerkers gemotiveerd worden en blijven om met ideeën te komen is het “managen” van dit proces uiterst belangrijk. Hiervoor moet idee management structureel belegd worden. Dit heeft drie doelstellingen:

  1.  De noodzaak voor ideeën wordt er mee onderkend;
  2. Het ondersteunt het genereren van ideeën;
  3. Evalueren van de ideeën met als doel er wat (innovatiefs) mee te gaan doen.

ArrayEr zijn drie soorten ideeën en manier van besturen te onderscheiden.

Human Resource Idee Management
Richt zich op het incrementeel verbeteren van processen, met de focus op medewerker tevredenheid. Medewerkers die de ideeën indienen verwachten wel feedback.

R&D idee management
Richt zich op radicale ideeën, nieuwe producten & business modellen. Het aantal ingediende ideeën is weinig omdat het vaak via de R&D afdeling loopt. Medewerkers worden beloond door aan het idee te mogen werken.

ArrayMarketing idee management
Richt zich met name op het incrementeel verbeteren van de service. Er is focus op klanten, loyaliteit en klankdialoog. Er kunnen veel ideeën worden verzameld, waarbij geen feedback wordt verwacht, maar klanten wel beloond kunnen worden.

Uit onderzoek blijkt dat medewerkers meer ideeën aanleveren als eerdere zijn afgewezen. Echter, dit kan alleen gerealiseerd worden in een omgeving waar het veilig is om ideeën in te dienen. Dit betekent dat er een lage drempel is om ideeën aan te dragen en het geen gevolgen voor de werknemer heeft als het idee wordt verworpen. Het bedrijf bereikte dit door bijvoorbeeld een onafhankelijke idee evaluatiecommissie. Dus niet perse de directe leidinggevende.

Kortom, als je het innovatieve vermogen van de organisatie wilt vergroten dan is creativiteit en structurele idee generatie essentieel. Medewerkers krijgen hier tijd en ruimte voor en de evaluatie en opvolging wordt serieus en structureel uitgevoerd.

De weg naar innovatie ligt open!

Kennisbank onderwerpen:

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

  • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
  • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
  • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
  • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x