Ieder Talent Telt

Cover stories · Cases

“Stel je voor dat we er samen voor zorgen dat in de regio Nijmegen ieder kind en iedere jongere zijn talenten kent en de kans krijgt die te ontwikkelen.” Dit was de droom van de toenmalige wethouder (Henk Beerten) van Onderwijs van Nijmegen (daarna omarmd door wethouders Renske Helmer en Grete Visser). De ambitie werd door onderwijssectoren warm ontvangen: van kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar- en hoger onderwijs tot de Radboud Universiteit.
Dit gebeurde vanuit een diep besef dat onderwijsinstellingen te zeer uitsluitende systemen zijn; als je er met jouw talenten niet precies inpast, dan val je buiten de boot.

Inmiddels is Ieder Talent Telt (in de volksmond: ITT) een indrukwekkende beweging met duizenden betrokkenen. “Dankzij ITT durf ik nu te zingen voo...


Willem Mastenbroek
Pro-lid
Mooi werk! Ogenschijnlijk rommelig maar doelmatig en creatief. Voor mij een uiting van de kracht van menselijke interactie zonder regeldwang en bureaucratie. Een kracht die we schromelijk verwaarloosd hebben. Want het kan! Zie ook het recente voorbeeld van de leerkrachten in NL met hun grootschalige realisering van online-onderwijs. En zie de ontzagwekkende prestaties van de zorg en andere beroepsgroepen om de Corona pandemie te beheersen.
Het toont hoe groepen vakmensen meer dan uitstekend presteren met behoud van de menselijke maat en zonder bureaucratische rompslomp. De reguliere uitvoering van publieke taken in NL kan hier veel van leren. Ik denk dan: 'Geef de uitvoering meer vrijheid om hun taak te vervullen'. Zie: De dolgedraaide ‘DOOMLOOP’ van regeldwang & bureaucratie.
https://www.managementsite.nl/menselijke-maat-regeldwang-bureaucratie
Arend Ardon
Pro-lid
Dag Willem, dank je voor jouw reactie. Ik onderschrijf jouw woorden volledig. De casus laat prachtig zien wat er gebeurt als mensen zich vergaren rondom een richting, perspectief of ambitie met zeggingskracht. Hier: jongeren helpen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. En voorkomen dat ze 'uit het systeem worden geduwd'. Dat spreekt aan. Tieners, welzijnswerkers, docenten en moeders zitten samen met bestuurders op basisschool stoeltjes in gesprek over talentontwikkeling en nieuwe initiatieven. In deze tijd zien we inderdaad allerlei prachtige vergelijkbare voorbeelden in oa de zorg en onderwijs. Het kán. Er komt een tijd dat de externe noodzaak niet meer zo sterk is. En dan wordt het spannend: vallen we terug in oude routines of weten we de ingezette lijn te versterken? Je snapt wel waarop ik vurig hoop.

Meer over Talent ontwikkeling