Hypotheekaffaire ABN Amro legt gebrek aan vertrouwen bloot

Cases · Columns

Het Financieel Dagblad van 8 juni 2017 beschrijft het ontslag en de overplaatsing van een tiental managers en een groot aantal hypotheekadviseurs vanwege het frauduleus plaatsen van handtekeningen van klanten op documenten in hypotheekdossiers.

Signalen over misstanden werden door het hogere management in de wind geslagen en er was sprake van een eilandcultuur. Bepalend voor het gedrag van de frauderende medewerkers was de hoge prestatiedruk op het behalen van targets. Op de achtergrond speelde de angst van medewerkers om in het kader van de reorganisatie eerder voor ontslag in aanmerking te komen als zij de targets niet zouden halen.

Ontstaan angstcultuur

Volgens ABN Amro is sprake van een cultuurprobleem. Een terechte conclusie. Dergelijke problemen zijn niet uniek voor de bank. Recent i...

Harry de Ruiter
Auteur
Werk aan de winkel bij ABN Amro..lees mijn artikel over de angstcultuur bij de bank en de rol van het management. Kennelijk blijft de bestuurlijke top buiten schot bij cultuurverandering. Nieuwe Corperate Code vraagt actief optreden van RvC. Ben benieuwd!
@ABN Amro
@Financieel Dagblad
@ Trouw
#leiderschap
#governance code
#angstcultuur
Branko Lastdrager
Het is niet aan de schorpioen om te veranderen, die zal ongeacht de omstandigheden of goede bedoelingen blijven steken. Het is aan de kikker om niet meer op de rug van de schorpioen mee te varen naar de overkant.
Frans Wilms
Lid sinds 2019
Met de tekst in de laatste alinea zou de indruk kunnen ontstaan, dat de toezichthouders slechts toezien en daarmee zich zelf buiten de cultuur plaatsen. Mijns inziens is het essentieel om uit te gaan van het denkkader dat de toezichthouders ook zelf de cultuur zijn, in wat ze doen en wat ze laten. Ze zijn niet alleen fotograaf. Ze staan ook zelf op de foto. Zeker ook voor de toezichthouders geldt het advies dat Marjan Haselhoff in haar bijdrage 'Zo maak je je als leider misbaar' geeft: verandering begint bij jezelf.
Harry de Ruiter
Auteur
Beste Frans,

Beter dan jij zou ik het niet kunnen verwoorden oftewel ik ben het volledig met je eens. In mijn boek geef ik in lijn met jouw betoog ook aan, dat cultuur niet een te 'managen' object is, maar vooral ook de bril is, die we op hebben als we naar de organisatie in haar context kijken. De toezichthouders kleuren met hun kijk de cultuur in. De kracht van een sterk team zit dan ook in 'meervoudig' kijken.
Wil Houtzager
Lid sinds 2019
Toezichthouders bepalen voor een deel de cultuur van organisaties door de wijze waarop zij zelf omgaan met bestuur en organisatie. Delen zij hun dilemma's? Zoeken zij bij zaken die mis zijn gegaan naar schuldigen, of juist naar of er lessen worden geleerd? Zijn zij in staat om zodanig vertrouwen te geven dat bestuurders ook met hun dilemma's bij hen aankloppen?

Daarnaast hebben toezichthouders dezelfde uitdaging als bestuurders: hoe staat het met de soft controls? Hoe weten we of de cultuur van de organisatie effectief en gezond is? Juist in de huidige dynamische tijd gaan ontwikkelingen sneller dan ooit en is de behoefte aan soft controls groter. Immers, we sturen steeds meer op gezamenlijke waarden om de dynamiek het hoofd te kunnen bieden. Dat verlangt een continu inzicht in de cultuur, in alle hoeken van de organisatie. Naar mijn ervaring is dat een grote uitdaging voor bestuurders en toezichthouders: hoe krijg je meer zicht op de cultuur zonder de mensen in de organisatie daar voor lastig te vallen met vragenlijsten?

Meer over Organisatiecultuur