Talent ontwikkeling en HR++

Columns

De winter komt eraan en daarom rolt de Raet HR Benchmark 2012 – 2013 weer van de pers. Daarin kunnen we lezen op welke HR-thema’s wij in Nederland inzetten. De bekende grote brokken domineren de cijfers. In volgorde van oplopende aantrekkingskracht: flexibilisering, duurzame inzetbaarheid en strategische personeelsplanning. Opleiden en ontwikkelen delen de vierde plaats met de reductie van personeelskosten. Tot zover weinig nieuws. Enige spanning brengt nummer 1: het werven van talent.

Talent aan zet, functie op de tocht?

Minder dan een derde van de bevraagde HR-verantwoordelijken is geboeid door de thema’s uit de top vier. Dus aardig om te lezen dat ruim een derde van de bedrijven interesse heeft in het werven van talent. Deze bedrijven spelen met de gedachte om niet langer hun personeel ...

Meer over Talent ontwikkeling