Hoe is conflictbemiddeling het beste aan te pakken?

Cover stories · Instrumenten

Een scan om te bepalen of mediation kan helpen. Vervolgens zeven tips voor de aanpak.

Overal waar mensen samenwerken, ontstaan verschillen van inzicht en misverstanden. Tussen medewerkers onderling, tussen leidinggevenden en medewerkers, tussen organisatie en leverancier, tussen organisatie en cliënt. Vaak worden ze constructief en snel opgelost, soms lukt dat niet en is er sprake van een probleem, een conflict. Ook deze lossen soms haast vanzelf op. Daar waar dat niet het geval is, is ingrijpen van een derde nodig, het conflict moet worden “gemanaged”.

Quick Scan Mediation

Met behulp van deze test kan worden bepaald of mediation een geschikt instrument is om een specifiek conflict op te lossen. De vragenset bestaat uit drie delen: “partijen en verhoudingen”...

Meer over Conflicthantering / Mediation