Vier redenen waarom medewerkers elkaar niet aanspreken

Columns

    Hiërarchische controle werkt slecht in een omgeving waarin professionals actief moeten samenwerken en eigenaarschap tonen. Idealiter spreken medewerkers elkaar waar nodig aan op gedrag (soms als een vriendelijke reminder). De praktijk laat echter zien dat dit vaak moeilijk van de grond komt.

    In dit artikel vier redenen waarom dit zo is en wat er aan te doen. 

    Het team van Marc had een aantal heldere spelregels afgesproken: zo gedragen we ons als professionals en zo gaan we met elkaar om. Acht regels waar het hele team unaniem achter stond. Na een maand was echter de conclusie dat gedrag niet wezenlijk was veranderd, het commitment dat werd uitgesproken had zich niet vertaald naar actie.
    Wat nodig was, was dat mensen elkaar ook echt gingen aanspreken op dit gedrag. Een nieuwe ...