Channels

Om de medewerkerstevredenheid te bevorderen stimuleert 66 procent van de P&O’ers een open en collegiale sfeer op de werkvloer en onderzoekt een kwart van alle organisaties jaarlijks de tevredenheid onder medewerkers. Andere zaken om medewerkers te stimuleren zijn: leidinggevenden trainen in de begeleiding van medewerkers (53 procent), meer tijd en persoonlijke aandacht voor medewerkers (47 procent), het actief verbeteren van de balans werk-privé, bijvoorbeeld door flexibele werktijden, thuiswerken en kinderopvang  (44 procent). Medewerkerstevredenheid meten heeft alleen zin als je daadwerkelijk acties onderneemt om de oorzaken van ontevredenheid weg te nemen.

Dit alles volgens het HRpraktijk Panel-onderzoek.  Hier volgen nog een paar van de interessantste resultaten.

Constructieve feedback
Voor het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers, kiezen de grootste bedrijven er  vaak voor om leidinggevenden te trainen in het geven van constructieve feedback (tot 60 procent) en medewerkers voor te lichten over het belang van hun eigen inzetbaarheid (tot 57 procent).

Lees ook:

Medewerkertevredenheids-onderzoek

Medewerkers maken het hun chef vaak moeilijk om een goede leider te zijn. Dat gebeurt via het set-up-to-fail-syndroom, een valkuil waarin vooral nieuwe bazen vallen. Daar moet je als baas dus niet instappen: laat je vooral niet te veel verwachtingen aanpraten, investeer van meet af aan tijd in je medewerkers, en wees duidelijk over wat er volgens jou moet gebeuren.

Wat zeggen de resultaten eigenlijk?
Over het algemeen klaagt vijfenveertig procent van de medewerkers over werkdruk en vijftig procent is niet tevreden met de stijl van leidinggeven. Zij zijn niet blij. Maar het bedrijf wel. Want er is er niets aan de hand: volgens de referentiecijfers is dat immers bij andere bedrijven net zo.

De vraag naar de zin van onderzoek over tevredenheid is op zijn plaats. Wat zeggen de resultaten eigenlijk en wat gebeurt er mee? Dat zijn de vragen waarom het gaat.  Tot slot dan ook acht tips om de kans dat het onderzoek ‘werkt’ te vergroten.

Praktische tips

  1. Kondig het onderzoek vooraf aan en communiceer het belang van het onderzoek duidelijk. Dit bevordert een hoge respons en de kwaliteit van de antwoorden.
  2. Betrek het lijnmanagement bij de opzet van het onderzoek. Hun inspanning en betrokkenheid is essentieel wanneer met de resultaten moet worden gewerkt.
  3. Geef ook de OR invloed bij de totstandkoming van de vragenlijst.
  4. Waarborg anonimiteit. Alleen dan zullen medewerkers zich vrij voelen om hun échte mening te geven. Laat het onderzoek door een neutrale partij begeleiden om de anonimiteit te garanderen.
  5. Houd de vragenlijst beknopt en beperk u tot essentiële vragen. Wees niet bang voor open vragen: deze leveren vaak waardevolle ideeën op.
  6. Probeer te vermijden dat medewerkers de vragenlijst op hun afdeling moeten invullen. Ze voelen zich dan niet vrij.
  7. Zorg voor toegankelijke, uitnodigende rapportages: Dikke mappen verdwijnen snel in de kast. Geef een samenvatting van de hoofdlijnen. Met een rapportage per afdeling zorgt u ervoor dat iedereen de voor hem relevante informatie ontvangt.
  8. Communiceer over de uitkomsten:  Geef aan wat het vervolgtraject. Betrek medewerkers bij het opstellen van verbeteringen. Tevredenheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van het management!

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (Bron: HRserviceCenter & KluwerManagement)

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Tevreden medewerkers zijn misschien belangrijk, maar loyale medewerkers zijn nog veel belangrijker.

Zeker in de dienstensector. Zoals bij banken. Talent management moet daar dan ook gericht zijn op het spotten en koesteren van je belangrijkste “loyale” medewerkers. Oud en jong.

Tevreden medewerkers blijken snel te verkassen als ze een “beter” aanbod krijgen. Loyale medewerkers zijn je ambassadeur en je belangrijkste “human capital”. Dus: “spotten en koesteren”.

Tony de Bree
http://www.dagboekvaneenbankier.nl

Zelf medewerker tevredenheid meten om de kosten in de hand te houden en toch anonimiteit waarborgen kan met behulp van online tools zoals Jobber.
Jobber biedt tevens overzichtelijke dashboards.

http://www.malvee.com/jobber

x
x