Gezocht: nieuwe helden

Columns

In veel organisaties gaat nogal wat mis. Een overdaad aan bureaucratische systemen en procedures. Zinloze targets. Een grote kloof tussen top en werkvloer. De ene reorganisatie na de andere. Geklaag en geroddel in de wandelgangen. Machtsmisbruik. Om dit soort misstanden in organisaties te bestrijden is heldengedrag nodig. Helden: mensen die strijden voor een betere organisatie.

Boeven en helden

Philip Zimbardo is een Amerikaanse psycholoog, bekend geworden door het Stanford Prison Experiment in 1971. Studenten werden willekeurig in twee groepen opgesplitst: een gevangenengroep en een bewakersgroep. Na korte tijd begonnen de studenten zich naar hun rol te gedragen: gevangenen werden onderdanig en bewakers begonnen hun macht te misbruiken. Het experiment werd al na zes dagen stopgezet na kri...

Janneke Dullemond
Wat een prachtig stukje, Jan. Het geeft de burger moed.
Jan Hopstaken
Lid sinds 2019
Hi Jan, Zimbardo benoemt inderdaad 3 geweldig inspirerende adviezen. Ik ben erg benieuwd naar dergelijke (succesvolle en niet-succesvolle) interventies van de lezers van deze rubriek. Jij ook ?

Meer over Zingeving in werk en organisatie