Channels

Sinds kort hebben we te maken met vier generaties op de werkvloer: de babyboomers en generaties X, Y en Z. Het contrast tussen de generaties die met internet zijn opgegroeid en werknemers van boven de 40 jaar kan groot zijn, waardoor leidinggeven aan een team met jonge en oudere werknemers niet altijd eenvoudig is. Dit vraagt om generatiemanagement door een nieuw type leiderschap, zodat kwaliteiten van de verschillende generaties optimaal worden benut.

Generatiemanagement: van doe-het-zelf tot het constructief benutten van verschillen

Generatie Z is geboren na 1992, dus anno 2017 zijn deze professionals 24 jaar of jonger. De eerste mensen uit deze generatie betreden op dit moment de arbeidsmarkt en beginnen aan hun werkende leven. We zien deze generatie als de doe-het-zelver, de generatie die probeert alles zelf aan te pakken, met een talent voor multi-tasken. Een groot deel van deze generatie maakt de keuze om als zelfstandige aan de slag te gaan, mede omdat ze moeite hebben met hiërarchie. Mensen uit generatie Z worden ook wel ‘digital natives’ genoemd. Door de nieuwste gadgets, laptops en mobiele telefoons zijn zij niet langer gebonden aan vaste werktijden en –plekken en wordt flex de norm.

Lees ook:

Generaties en patronen

Generatie Y, geboren tussen 1981 en 1992, is een zelfverzekerde, optimistische generatie die gewend is haar zin te krijgen. Waarden die je bij deze generatie veel terugziet zijn ambitie en authenticiteit. Ook financiële onafhankelijkheid staat hoog op de agenda.

Generatie X is geboren tussen 1965 en 1980.Kwaliteit van het bestaan heeft hun aandacht. Generatie X is praktisch en relativerend. Ze zijn goed in staat verschillen te waarderen en constructief te benutten op de werkvloer. Autonomie, flexibiliteit en bescheidenheid staan centraal.

De Babyboomgeneratie is geboren tussen 1946 en 1964 en opgegroeid in tijden van stabiele economische groei. Belangrijke aspecten voor deze generatie zijn erkenning, werkzekerheid en welvaart. Ze worden dan ook gekenmerkt door loyaliteit en gedrevenheid.

Grote verschillen tussen generaties

Wanneer je naar deze vier generaties kijkt zie je een grote verandering in principes en ambities. Waar de babyboomers bijvoorbeeld streven naar baanzekerheid, hecht generatie X veel waarde aan een goede balans tussen werk en privé en gaan generatie Y en Z voor flexibiliteit. Wel heeft generatie Z weer meer behoefte aan veiligheid en zekerheid.

Daarnaast laat de babyboomer zich qua carrière sturen door de werkgever. Zij groeien vaak door binnen een bedrijf. Generatie X is loyaal aan hun vak, maar minder aan hun werkgever. Generatie Y heeft een heel andere kijk op arbeidsrelaties. Deze generatie werkt ‘met’ de werkgever, in plaats van ‘voor’. De nieuwste generatie op de werkvloer, generatie Z, verandert constant van organisatie en werkt veel vaker op projectbasis.

Een derde groot verschil is de manier van communiceren. De babyboomers geven de voorkeur aan face-to-face en telefonische communicatie, generatie X gebruikt liever e-mail vanwege de snelheid van dit medium. E-mail is ook door generatie Y een veelgebruikt communicatiemiddel, met daarnaast Social Media en apps als WhatsApp. Generatie Z gaat nog een stap verder, zij gebruiken real-time media, zoals Facetime.

Generaties als zp’er

Een groot deel van generatie Y en Z kiest voor het ondernemerschap. Het aandeel uit generatie X dat als zp’er werkt is daarentegen relatief klein. Bij deze generatie van mensen tussen de 36 en 55 zie je wel steeds meer mensen die gedwongen zijn om als zelfstandige aan de slag te gaan. Generatie Z lijkt in vergelijk veel minder bezig te zijn met geld. Hogere inkomsten wordt niet als belangrijkste reden gegeven voor zp-schap, terwijl dit voor eerdere generaties wel geldt. Ook heeft generatie Z, zeker in vergelijking met generatie Y, veel meer behoefte aan autonomie. ‘Eigen baas zijn’ is dan ook voor een groot deel van generatie Z een van de belangrijkste redenen om voor ondernemerschap te kiezen.

Wanneer een organisatie rekening houdt met de wensen en behoeften van de zp’er, kan de samenwerking gemakkelijk naar een hoger level worden getild. De zp’er uit generatie Z wil bijvoorbeeld écht producten en diensten creëren en innoveren. Creativiteit zal door organisaties gefaciliteerd moeten worden op nieuwe manieren, zoals creative labs en co-werkplekken.

Generatiemanagement betekent de eigenschappen van de verschillende generaties herkennen en ervoor zorgen dat deze optimaal ingezet kunnen worden.

Om een organisatie aantrekkelijk te houden is kennis en begrip de eerste stap. De verbinding tussen de generaties stimuleren en streven naar effectieve samenwerking is de volgende. Zo haal je als organisatie het beste uit alle medewerkers en kom je tot optimaal generatiemanagement  door de diverse kwaliteiten van de verschillende generaties te benutten.

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

  • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
  • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
  • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
  • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>
 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x