Het gaat nooit alleen om de inhoud !

Columns

Herkenbaar ? : is er volgens alle regelen der kunst een goede probleemanalyse uitgevoerd en (een combinatie van) oplossingsrichtingen gevonden en er ook voor gezorgd dat het gaat werken, …. zijn er altijd wel stemmen die zeggen: ‘dat riep ik al jaren, hadden we daar nou zo’n dure adviseur voor nodig?’

Begrijpelijk zo’n reactie. Zelden is de oplossing uniek of briljant, veel vaker ‘basic’ of zelfs voor de hand liggend. Interessant is dan wel de vraag waarom die oplossing niet eerder werd gevonden en het probleem niet eerder echt werd opgelost….

Overigens beschouw ik een inhoudelijk ‘eenvoudige’ oplossing eerder als een kenmerk van het goede. Ik ben dat de ‘buurvrouwtest’ gaan noemen: kan je aan je buurvrouw eenvoudig uitleggen wat het probleem was en hoe de oplossing daarbij gaat helpen?

Meer over Interne communicatie en samenwerking