Waarom team trainingen vaak professioneel tijdverdrijf zijn

Cover stories · Instrumenten

Tijd is de enige echte schaarste die we hebben. Producten kunnen we hamsteren. Geld kunnen we lenen. Maar tijd, is iets waar we geen invloed op hebben. En toch verspillen we een hoop tijd in het bedrijfsleven!
Ik heb niet de intentie om een pleidooi te houden om iedere minuut van de dag effectief te zijn. Wel heb ik de intentie om je inzicht te geven in de kracht én effectiviteit van Escape Room Learning als training voor het ontwikkelen van teams.

Een ontsnapping aan de dagelijkse rompslomp op kantoor

Voordat ik je meer vertel over de kracht én effectiviteit van Escape Room Learning, schets ik eerst de situatie waarom ik vind dat veel trainingen puur professioneel tijdverdrijf zijn. Dit zijn trainingen waarvan je de volgende dag zegt: ’Ik heb wel wat inspiratie opgedaan én er was vooral ...


kris de schryver
Lid sinds 2019
Beste,
Ik ben het helemaal eens met het feit dat losstaande training met overdracht van theoretische modellen niets bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Tot daar niets nieuws. De auteur van dit artikel gaat echter voorbij aan het feit dat de trainingswereld er al lang achter is gekomen dat een dagje opleiding alleen niet werkt.
Professionele trainers (met een stevige praktijkachtergrond) ontwerpen vandaag ontwikkeltrajecten die over een jaar of langer lopen waarin leertrajecten gecombineerd worden met praktijksimulatie (niet te verwarren met rollenspel), persoonlijke -en teamactieplannen, intervisie en remote coaching. Deze aanpak zorgt ervoor dat de deelnemers doorheen de leercurve geholpen worden tot en met de verankering van de nieuwe werkwijzen of verworven competenties. De escape room oefening zou hier zeker kunnen toe bijdragen, als onderdeel van het traject. ....maar 'spel' als leervorm zelfs met feedback op basis van videobeelden kan je bezwaarlijk vernieuwend noemen. Oude wijn in nieuwe zakken.
Marcel
Lid sinds 2019
Corrupt systeem, Otie?
Theo Martens
Zeer interessant artikel
Marc
Beste Otie,
Wat ga je hard!
Ik heb een lange dag gehad; de energie is wat op; de wrevel komt al wat sneller dan anders. sorry daarvoor:
1. Mooi dat je -terecht- blijft zoeken naar reële meerwaarde, blijvende kennisborging, blijvende effecten. Ik geloof echt dat jouw aanpak daarin een nuttig instrument is.
Correctie: 'kan zijn': het is naïef te denken dat de tool het hem doet. Het gaat m.i. veel meer om het proces dat je op gang kan brengen en dus om jouw kwaliteiten als facilitator.
2. Is het echt nodig om anderen zwart te maken? Trainingsbureaus willen enkel geld genereren, HR afdelingen zichzelf promoten als werkgever? Wat zeg ik: ze zijn gewoon corrupt wat? Erg jammer voor al die andere oprecht zoekende professionals.
3. Wat je vertelt is niets nieuws. De zoektocht van al die andere oprechte mensen vertrekt vanuit dezelfde zorg omtrent reële meerwaarde, en er zijn tal van ontwikkelingen op dat vlak. Daarin volg ik Kris.
4. Je vergelijkt appelen met peren: trainingen als scrum, lean, enz... hebben amper iets te maken met teamtraining, toch?
5. Honden kraaien niet bij mijn weten.
6. Gelukkig is er de link naar je website, maar dat is vast verstoken van elke commerciële gedachte, toch?
BoudewijnOverduin
Op zich heb je groot gelijk vraagtekens te plaatsen bij teamtrainingen. Maar je aanpak heeft wel een mooi label, maar is niets anders dan performance-gericht trainen zoals bijvoorbeeld Vergouwen Overduin dat al jaren voorstond en hopelijk nog voorstaat. Een werkwijze die gebaseerd is op de Performance-benadering. Voor een gedegen schets van die benadering van trainingsvraagstukken verwijs ik je naar het boek van Jos Arets en mij: Liever (g)een training , Academic Service, 2006.
Guus Cruts
Ik ben er nog over aan het nadenken, wil geen vooroordelen hebben, maar in elk geval startte dit betoog alvast met een poging bestaande managementmythes te ontmaskeren. Jammer dat ik persoonlijk claustrofobisch reageer op escape-rooms.
Vincent Vrooland
Pro-lid
Ik zie wel wat er wordt afgekeurd maar onduidelijk is wat er dan is goedgekeurd. We zijn er al langere tijd achter dat een dag je wat nieuws leren niet werkt (al wordt er veel schreeuwend aangekondigd en zijn er, aan de andere kant, veel organisaties die denken met een workshop, soms van anderhalf uur, veel te bereiken). Uiteraard moet een leer/discussie/werkbijeenkomst verbonden zijn met het werk. Maar dan lijkt me een traject zoals Kris beschrijft beter dan een dag in een Escape Room. Wat is zo'n dag meer dan een goed voorbereid werkoverleg?
Los daarvan zie ik nog een gat in het verhaal. Alleen maar vanuit het eigen werk verbeteren kan ook tot inteelt leiden: de staphorstervariant. Iets nieuws van buiten kan af en toe best nodig zijn. Of een nieuwe kijk op de bestaande praktijk....
Niet genoemd zijn de basiscondities en voorwaarden. Leiding, collega's en actoren in de kontekst van een team moeten wel welwillend zijn... En voor sommige verbeteringen zijn afspraken met andere teams nodig... Ik loop nog wel eens aan tegen verbeterambities waarbij workshops in het kader van een ketengericht traject onderdeel van de oplossing kunnen zijn.
Otie Hauser
Auteur
Allereerst bedankt voor alle reacties. Dit geeft goed aan wat dit artikel losmaakt wanneer we het hebben over de echte impact van trainingen. En met echte impact bedoel ik wat het resultaat is op de feitelijke prestaties van het team. Dat is mijn inziens ook juist waar de uitdaging ligt voor alle aanbieders aan afnemers. Meer oog hebben voor de impact van de training op de feitelijke en ‘harde’ resultaten van een team. Hierdoor voegen we meer waarde toe en verspillen minder tijd.

Meer over Team ontwikkeling