Channels

Het economisch effect van medewerkers op de organisatieresultaten laat zich niet eenvoudig meten. Wat is precies de toegevoegde waarde van individuen aan de werkprocessen? 

“We hebben het hier veelal over moeilijk meetbare concepten zoals leiderschap, medewerkersbetrokkenheid, innovatieve bedrijfscultuur en dergelijke. De sleutel is om dit zo concreet mogelijk zichtbaar te maken.” Volgens Fitz-enz wordt vaak niet eens de koppeling gemaakt tussen die waarde en de financiële resultaten van de organisatie.

Welke gedrag moet iemand vertonen? Bij welke werknemers neem je dit gedrag waar? De consequenties van vertoond gedrag uiten zich weer in zaken als betere service voor klanten, betere kwaliteit van producten en diensten et cetera. Laatstgenoemde zaken vind je weer terug in je financiële resultaten, dus als je de koppeling met gedrag kunt maken dan kun je dus ook de ROI van je mensen meten. Wilt uw bedrijf de beste mensen, die de beste producten of diensten leveren? Dan moet u eerst een goede werkgever worden!

10 bepalende factoren:

 1. Leiderschap
  Het gedrag van leidinggevenden is in hoge mate van invloed op het besluit van medewerkers om al dan niet te blijven of de organisatie de rug toe te keren. Maar wat maakt iemand tot een goede leider voor jouw organisatie? Hoe meet je leiderschap? 
 2. Betrokkenheid
  Een positieve emotionele en intellectuele binding leidt tot meer loyaliteit en een hogere productie
 3. Kennismanagement
  Er is een direct verband tussen kennismanagement en –uitwisseling. Er bestaan voorbeelden van grote adviesorganisaties waarbij het binnenhalen van miljoenencontracten direct is terug te voeren op de uitwisseling van kennis tussen medewerkers.
 4. Klanttevredenheid
  Klanttevredenheid is de optelsom van de kwaliteit van je product of dienst, het nakomen van afspraken en het niveau van je service. Allemaal zaken die worden bepaald door je aanwezige Human Capital. Tevreden klanten komen terug en dit leidt weer tot meer omzet en nieuwe klanten. Hiermee is er een directe link tussen de prestaties van je medewerkers en de bedrijfsresultaten.
 5. Betaal voldoende.
  De kloof tussen het salaris van de CEO en dat van de lagere werknemers is soms enorm. Dat werkt demotiverend. 

Maak iedereen deelgenoot van het succes. Geef alle medewerkers aandelenopties of bonussen op basis van prestaties.
 6. Maak de werkplek veilig, comfortabel en aantrekkelijk.
  Zorg voor ruimtes waar de werknemers zich kunnen terugtrekken of samenwerken. 

Voorzie gezond eten tegen redelijke prijzen, ook in de automaten. 

Creëer ruimtes voor werknemers die even willen rusten en moedig ze aan om pauzes te nemen.
 7. Bepaal duidelijk welk resultaat u verwacht van elke medewerker.
  Geef ze zoveel mogelijk autonomie in de manier waarop ze die resultaten willen bereiken. 

Organiseer evaluaties in beide richtingen, zodat de medewerkers de gelegenheid krijgen om feedback te geven over hun oversten. 

Elke manager moet zijn medewerkers met respect behandelen en hun positieve bijdragen erkennen. 

Geef medewerkers de tijd om projecten te realiseren waar ze enthousiast over zijn en waar het bedrijf potentieel in ziet. 

Geef het personeel de mogelijkheid om te leren en te groeien in zowel technische als relationele vaardigheden. 

Creëer producten of diensten met een duidelijke toegevoegde waarde voor de maatschappij, zodat de werknemers zich goed voelen bij hun werk.
 8. Leeftijdsbewust personeelsbeleid
  Schenk voldoende aandacht aan elke leeftijd, zonder de ene groep te bevoordelen tegenover de andere. Leeftijdsbewust personeelsbeleid is een onderdeel van de bedrijfsstrategie.
 9. Stimuleer ieders verantwoordelijkheidsgevoel.
  Elke medewerker zou zich regelmatig moeten afvragen: wat zou er gebeuren als mijn baan verdwijnt? Wat is mijn toegevoegde waarde in deze functie? Wat is mijn marktwaarde? Wat kan ik er nog bij doen? Welke andere functiemogelijkheden heb ik nog? 
Beloon de leergierige medewerkers. Zorg ervoor dat er hr-tools en -structuren aanwezig zijn waarmee de medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen. Beloon de werknemers die willen bijleren en beloon managers die hun personeel hiertoe aanzetten.
 10. Stimuleer verandering.
  Medewerkers moeten makkelijk van functie of afdeling kunnen veranderen. In werkoverleg, via de website en bedrijfspublicaties moeten voorbeelden van interne mobiliteit in de kijker gezet worden.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen berichten in andere media. In elk bericht vermelden wij de oorspronkelijke bronnen. Bron: Kluwer Opleidingen & |HRpraktijk |door: Peter van den Hout

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x