Vijf manieren om het volledige potentieel van werknemers te benutten

Columns

Aan het begin van de pandemie was er al een wereldwijd tekort aan vaardigheden. Werkgevers gaven aan geen mensen met de juiste vaardigheden te kunnen vinden voor bepaalde functies. Maar in de hoofden van hun medewerkers hadden de organisaties de juiste mensen al gevonden, dat waren zijzelf. Het probleem was dat de werkgevers niet genoeg deden om ze te ondersteunen in de ontwikkeling van de gevraagde vaardigheden

Nu we onze weg proberen te vinden in de nieuwe digitale realiteit na corona, is het belangrijker dan ooit dat organisaties het volledige potentieel van hun werknemers benutten. Een groot deel van de kernvaardigheden van banen is veranderd, dus bij- en omscholing is van het grootste belang.

Het is geen verrassing dat het tekort aan talent en vaardigheden de grootste zorg is van werkgevers de komende drie jaar. Organisaties die dit serieus nemen zijn al begonnen met het prioriteren van vaardighedenontwikkeling of zijn dat komend jaar van plan om die zorg te verminderen.

Hoe kunnen organisaties de ontwikkeling van talent nieuw leven inblazen en het potentieel van hun personeel benutten?

5 TIPS:

 1. Stel de individuele werknemer centraal
  Traditioneel ligt de inhoudelijke nadruk van banen op efficiëntie en staan de individuele behoeften van de werknemer op een tweede plan. Dit heeft geleid tot vastgeroeste structuren die moeilijk aan te passen zijn aan snel veranderende werkomstandigheden.

  Het opnieuw inrichten van werk op een manier die voor iedereen werkt, vereist een brede, meer menselijke benadering en technologie die zelfgestuurde en geïndividualiseerde ervaringen op schaal mogelijk maakt. Werknemers hebben meer in hun mars dan wat er in hun functieomschrijving staat. Gepersonaliseerd leren, voortkomend uit de eigen ervaring van het individu, zal helpen een cultuur op te bouwen die nieuwsgierig, inspirerend en zelfbewust is.

 2. Maak van learning het fundament van groei
  Gezien de snelle technologische veranderingen, in combinatie met de steeds dringendere behoefte aan nieuw talent, moet personeelsontwikkeling hand in hand gaan met het benutten van mogelijkheden. In plaats van werknemers in starre, vastomlijnde rollen te plaatsen, moeten we hun rol laten afhangen van hun individuele expertise en interesses. Door een organisatie op te bouwen rondom de werving van vaardigheden, waarbij continu nieuwe leermogelijkheden worden geboden, vindt er groei op basis van individuele ontwikkeling plaats.

 3. Maak van vaardigheden de nieuwe taal van groei
  Nieuwe vaardigheden zijn de drijvende kracht achter innovatie, vaardigheden die worden ontwikkeld door bij- en omscholing van het personeel. Organisaties moeten hun werknemers helpen om het verband te leggen tussen wat ze leren en hun potentiële carrièrepad, zodat in de hele organisatie dezelfde opvatting bestaat van wat succes inhoudt. Dit zal organisaties helpen om dynamisch en concurrerend te blijven in een wereld die steeds meer digitaal wordt. Uiteindelijk vormt werk nog altijd de basis van iedere topprestatie, iets wat organisaties zich moeten blijven realiseren. 

 4. Koppel de ontwikkeling van vaardigheden aan een loopbaantraject
  Het creëren van een talentenmarktplaats is een effectieve manier om groei binnen de organisatie te stimuleren. Deze plek laat interne mogelijkheden voor carrièreontwikkeling zien en maakt het inzichtelijk welke stappen genomen moeten worden om dit te bereiken. Dit biedt niet alleen de mogelijkheid om actief in te zetten op vaardighedenontwikkeling onder het bestaande personeel, het belicht eveneens de transparantie, diversiteit en inclusiviteit van de organisatie. Het bevorderen van interne mogelijkheden kan de interne carrièremarkt van een organisatie boven de externe carrièremarkt plaatsen, waardoor bedrijven toptalent kunnen opleiden en behouden.

 5. Laat AI een deel van het zware werk doen
  AI kan gedragspatronen herkennen, gepersonaliseerde ondersteuning bieden en de schaalbaarheid van HR vergroten. Het inzetten van AI in HR levert veel tijd op: AI automatiseert processen die vroeger handmatig gebeurden. Zo kan AI ondersteunen bij het omscholen van personeel, het filteren van de meest geschikte kandidaten en het stelt managers in staat voorspellingen te doen over het bedrijf door te kijken naar patronen. De tijd die wordt bespaard door AI te gebruiken, opent nieuwe deuren voor innovatie.

Werknemers zijn het grootste kapitaal van een organisatie. Door hen de kans te bieden om te leren en zich te ontwikkelen, hebben bedrijven een grotere kans te blijven vernieuwen en te overleven. Een nieuwe strategie voor de ontwikkeling van personeel zal niet alleen werknemers een stimulans geven, maar ook zorgen voor een verdere groei en ontwikkeling van het bedrijf zelf.

Zowel de organisaties als de medewerkers zien vaardighedenontwikkeling in toenemende mate als een belangrijk aspect van de manier waarop ze de toekomst samen tegemoet treden. 

Het is duidelijk dat gedurende een tijdperk van onzekerheid organisaties zwaar investeren in innovatie en prestatie, en in hun mensen en hun vaardigheden als groeistrategie. 

Meer over Human Resources Management