De jacht op de klant

Columns

Handel is al zo oud als de mensheid. In het stenen tijdperk werd al over grote afstanden voorwerpen verhandeld, zoals stenen bijlen, speerpunten en kralen. Is het voor mij moeilijker een stenen bijl te maken dan een kralenketting en voor jou geld het omgekeerde, dan betekent ruilen winst voor ons beiden. Dit is de basis voor alle handel: een win-win tussen twee partijen.

Er is een probleem met dit plaatje: de ander kan zijn stenen bijl ook gebruiken om mijn schedel in te slaan en er met mijn kralenketting vandoor te gaan (dit levert meer winst op dan eerlijk ruilen). Handel heeft zo ook hoge risico’s en om die reden is vertrouwen belangrijk. Blijkt mijn handelspartner consistent eerlijk en betrouwbaar, dan zal zich geleidelijk steeds meer vertrouwen ontwikkelen. Hoe meer vertrouwen er is, ...

Wim Aalbers
Lid sinds 2019
Eens met de strekking. Maar jagen is sowieso passé, en het klassieke zaaien vergt soms wel erg veel geduld. Actieve marketing is nu verlokken en en verleiden.
M.F.H. Van Dooren
Lid sinds 2019
Er valt heel veel te leren van de jachtwereld. Jacht is de oorsprong van ondernemen en de oervorm van organiseren. Goede jacht is duurzaam, beheer, bescherming en benutting van het jachtterrein. (markt). Er zijn vele jachtmethoden, waaronder lokken en verleiden, het gaat er uiteindelijk om of je op de juiste manier jaagt op de juiste wildsoort, per jachtveld, per jaargetijde, met de juiste middelen. Verdiepen in de jachtwereld is voor velen over hun eigen grenzen gaan. Dat is niet iedereen gegeven.

Meer over Klantgerichtheid