De bedrijfsmissie slaat niet aan

Cover stories

In de hedendaagse zakelijke wereld wordt veel nadruk gelegd op het hebben van een duidelijke bedrijfsmissie. Het is het fundament waarop strategieën worden gebouwd en beslissingen worden genomen. Toch zie ik vaak dat de bedrijfsmissie, hoe goed bedoeld ook, niet aanslaat binnen de organisatie. Dit fenomeen heb ik zelf meegemaakt tijdens mijn tijd als managementconsultant bij een middelgroot technologiebedrijf. 

Een verhaal over de uitdagingen en oplossingen die we tegenkwamen in onze poging om een missie echt tot leven te brengen.

De Nieuwe Missie

Het technologiebedrijf, laten we het "TechSolutions" noemen, had net een nieuwe missie geformuleerd: "Innovatieve softwareoplossingen creëren die de zorgsector transformeren en verbeteren." Het was een missie die ambitie uitstraalde en goed paste bij de groeiende markt van gezondheidszorgtechnologie. Tijdens een grote bijeenkomst werd de missie met veel tamtam gepresenteerd. De CEO hield een inspirerende toespraak, er waren fancy presentaties en er werd zelfs een promotievideo getoond. De zaal applaudisseerde en er leek een oprechte opwinding te zijn.

Echter, naarmate de weken verstreken, bleek dat de missie niet echt werd omarmd door de medewerkers. Tijdens informele gesprekken bij de koffieautomaat hoorde ik vaak dezelfde geluiden: "Het klinkt mooi, maar wat betekent het nu echt voor mijn dagelijkse werk?" of "Hoe draagt mijn rol bij aan de missie?" Deze reacties wezen op een fundamenteel probleem: de missie was niet vertaald naar de praktijk.

De Kloof Overbruggen

Het eerste wat we deden was een reeks workshops organiseren om te begrijpen waar het misging. We nodigden medewerkers van verschillende afdelingen en niveaus uit om hun mening te geven. Wat duidelijk naar voren kwam, was een gevoel van afstand en onduidelijkheid. De missie voelde als iets dat van bovenaf was opgelegd, zonder inbreng van degenen die het daadwerkelijk moesten uitvoeren.

Om dit gevoel van disconnectie te doorbreken, besloten we de medewerkers actief te betrekken bij de verdere uitwerking van de missie. In kleine groepen brainstormden we over hoe hun dagelijkse werkzaamheden konden bijdragen aan het grotere doel. Deze sessies waren niet alleen verhelderend, maar creëerden ook een gevoel van eigenaarschap. Medewerkers voelden zich gehoord en begrepen dat hun werk er echt toe deed in het grotere geheel.

Van Woorden naar Daden

Een ander cruciaal aspect was de vertaling van de missie naar concrete acties. Bij TechSolutions begonnen we met het identificeren van specifieke doelen en projecten die direct verband hielden met de missie. Dit zorgde ervoor dat de abstracte concepten tastbaar werden. Bijvoorbeeld, de R&D-afdeling kreeg de opdracht om nieuwe softwarefuncties te ontwikkelen die specifiek waren gericht op het verbeteren van de patiëntenzorg, terwijl de verkoopafdeling zich ging richten op het aantrekken van klanten in de gezondheidszorgsector.

Leidinggevenden speelden een sleutelrol in dit proces. Ze werden getraind om de missie te integreren in hun dagelijkse besluitvorming en communicatie. Dit betekende dat bij elk teamoverleg, projectbespreking of beoordelingsgesprek de link naar de missie werd gelegd. Leidinggevenden moedigden hun teams aan om te reflecteren op hoe hun werk bijdroeg aan de missie en waar mogelijke verbeteringen konden worden aangebracht.

Consistente Communicatie

Naast betrokkenheid en concrete acties was consistente communicatie van groot belang. Regelmatig werden er updates gegeven over de voortgang in relatie tot de missie. Dit gebeurde via verschillende kanalen: interne nieuwsbrieven, maandelijkse bijeenkomsten en zelfs via een speciaal platform waar successen en uitdagingen werden gedeeld. Deze transparantie zorgde ervoor dat de missie continu onder de aandacht bleef en niet verwaterde na de initiële introductie.

Wat ook hielp, was het delen van successen en verhalen. Bijvoorbeeld, wanneer een nieuw softwareproduct daadwerkelijk een positieve impact had op de patiëntenzorg, werd dit breed uitgemeten binnen de organisatie. Medewerkers zagen hierdoor de concrete resultaten van hun inspanningen en hoe deze pasten binnen de missie van het bedrijf. Het maakte de missie levend en tastbaar.

Cultuurverandering

Misschien wel de meest uitdagende, maar noodzakelijke stap was de cultuurverandering. Een missie kan alleen echt aanslaan als deze wordt ondersteund door de bedrijfscultuur. Bij TechSolutions betekende dit dat we moesten werken aan een cultuur van samenwerking, innovatie en klantgerichtheid. Dit deden we door diverse initiatieven, zoals teambuilding activiteiten, innovatie workshops en klantgerichte trainingen.

Een bijzonder voorbeeld hiervan was een "Innovatieweek" waarin medewerkers de vrijheid kregen om te werken aan hun eigen ideeën die bijdroegen aan de missie. Dit niet alleen versterkte de betrokkenheid, maar stimuleerde ook een cultuur van creativiteit en innovatie. Het gaf medewerkers de ruimte om actief bij te dragen aan de missie en hun ideeën in de praktijk te brengen.

Resultaten

Na een jaar van intensieve inspanningen begon er een merkbare verandering plaats te vinden. De missie was niet langer een abstract begrip, maar iets waar medewerkers zich mee identificeerden en dagelijks naar streefden. De betrokkenheid en motivatie onder de medewerkers namen toe, wat ook resulteerde in betere prestaties en innovatie binnen het bedrijf. Klanten merkten dit ook en waardeerden de verbeterde focus en de kwaliteit van de producten en diensten die TechSolutions bood.

Conclusie

Het implementeren van een bedrijfsmissie die echt aanslaat binnen de organisatie is een uitdagend proces dat geduld, doorzettingsvermogen en een strategische aanpak vereist. Het verhaal van TechSolutions laat zien dat betrokkenheid van medewerkers, vertaling naar concrete acties, consistente communicatie en een ondersteunende cultuur de sleutels zijn tot succes. Door deze elementen aan te pakken, kan een bedrijf ervoor zorgen dat de missie niet alleen aanslaat, maar ook daadwerkelijk richting geeft en inspireert.

Dit verhaal komt uit de pen van ChatGPT. De tekst demonstreert het gemak waarmee een redelijk goede tekst gefabriceerd kan worden. Het is wat rommelen met de 'Prompts' en 'Klaar is Kees'. Zelfs de belevingswereld van 'de auteur' komt tot leven.

Dat AI veel gaat betekenen voor consultants, accountants  opleidingsorganisaties en redacties op het terrein van beter managen en organiseren, lijkt mij duidelijk. Toenemende verwarring en zelfs een afkalving van betrokken beroepsgroepen zijn mogelijk. Tegelijk is er de kans op een snellere ontwikkeling van vakkennis en op belangrijke innovaties in de zakelijke dienstverlening
We blijven hierover rapporteren. Zie ook onze Kennisbankpagina over ChatGPT.

Willem Mastenbroek
Hoofdredactie ManagementSite.nl

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over Missie en visie