Collega’s vinden via recruitment programma's

Columns

Hoe kom je als organisaties aan goede mensen? Uiteraard zou het in dit netwerktijdperk fijn zijn als de huidige collega's actief meezoeken naar nieuwe mensen. Maar ondanks promotie van dit idee met bijbehorende bonussen, komt daar toch vaak weinig uit. Hoe komt dat, en nog belangrijker: wat zou helpen?

Wij mogen organisaties helpen om de eigen professionals meer ondernemend te maken en actief te netwerken. In toenemende mate met als aandachtspunt het vinden van nieuwe collega's. Hier een aantal bevindingen en tips uit de praktijk.

Waarom bonussen zo matig werken

De meeste professionals, zeker de inhoudelijke en introverte types als ICT-ers en ingenieurs, houden niet van (gebakken lucht) verkopen. Ze zijn al snel bang om meer te beloven dan ze waar kunnen maken. Zowel bij potentiële nieuwe klanten als bij potentiële nieuwe collega's. Zolang professionals niet inzien en voelen dat het een goed idee is om anderen op de eigen organisatie te wijzen als goede werkgever, is de kans klein dat ze dat doen. Financiële bonussen kunnen daarbij zelfs averechts werken.

Trots als alternatief

Als mensen echter enthousiast zijn voor de eigen organisatie, is de kans dat ze daar over willen vertellen groter. Veel professionals vinden het niet makkelijk om onder woorden te brengen waarom hun organisatie de moeite waard is. En zonder die woorden is het uiteraard ook lastig om dat weer door te vertellen.

Vind de juiste woorden, zodat je dit kunt doorvertellen

Daarom helpt het om te beginnen bij expliciet maken van de trots op de eigen organisatie. En daar woorden bij te vinden die passen.

Dat doe je door met je mensen in gesprek te gaan. Je kan het ook interviewen noemen. En als goede interviewer vraag je door tot er concrete voorbeelden komen. Tot er "beeld en geluid" komt bij abstracte begrippen. Als je dat in een groep doet, en in subgroepen werkt, die bij elkaar verhalen ophalen, en de mooiste daarvan weer met de grote groep delen, dan heb je al een mooie "verhalenbibliotheek" waarmee je trots kunt uiten.

Ja, maar als ze nou niet trots zijn...

In de praktijk blijkt dat vaak erg mee te vallen. De kunst is vooral om het onderwerp niet te vermijden.

Praktische tip: vraag op een teambijeenkomst niet alleen naar concrete redenen waarom professionals hier wel zouden moeten komen werken, maar ook waarom ze hier niet zouden moeten komen werken. 

Koester trots en bouw het uit

Vaak is de trots er wel, maar zit die een beetje verstopt. Het gaat over trots ontginnen. We zijn echter niet zo gewend om die trots vast te pakken en af en toe het stof eraf te blazen.

Waarom hebben veel organisaties wel een klachtenprocedure,maar geen complimenten procedure?

Wij leven in een cultuur van doe gewoon dan doe je al gek genoeg. We zijn niet gewend om complimenten te geven, en nog minder in ze in ontvangst te nemen. Laat staan om je complimenten echt te verzamelen, erop terug te kijken, ze door te vertellen en er nog een keer van te genieten.

Praktische tip: vraag bij een periodiek overleg: wat was het hoogtepunt van de afgelopen periode, waar ben je het meest trots op? Grappig vinden wij, dat veel professionals dit wel normaal vinden om te vragen bij terugkomst van vakantie, maar niet bij terugkomst van een klantbijeenkomst. 

Trotse professionals helpen om collega's te vinden

Woorden geven aan trots is noodzakelijk maar niet voldoende. Na het goede gevoel is het tijd om actie te nemen.

Wat daarbij helpt, is professionals begeleiden. Want juist bij hoogopgeleide slimme professionals zijn er drie obstakels bij netwerken:

  • Durven/drempel. Het is spannend, we kunnen allerlei redenen bedenken om het niet te doen.
  • Doen: we weten niet precies hoe het aan te pakken.
  • Discipline: het is lastig om de tijd vrijmaken om daadwerkelijk met een aantal mensen contact op te nemen, dus stellen we het uit.

Daardoor is de kans groot dat er weinig van terechtkomt als je mensen nu vraagt om zelfstandig aan het netwerken te gaan. Zelfs als ze de woorden hebben en de trots al voelen.

Liever praten met dan praten over

Daarom: help je mensen. De eerste tip daarbij is: niet teveel aan je mensen vertellen dat ze dit zouden moeten doen, of vragen of ze het willen doen, maar direct samen aan de slag. Kop koffie of ander drankje erbij, en met een aantal mensen aan het werk. Zorg voor tijd in de agenda’s en een goede sfeer, en dan heb je al een belangrijke stap genomen. Ga dan aan de slag met:

  • Woorden geven aan trots: zodat iedereen weer weet waarom het een goed idee is om hier te werken. Zoals bijvoorbeeld een groeps-interview.
  • Bedenken wie we dat eens zullen vertellen, en concreet worden. Wie neemt contact op met wie?

De balans

De kunst is om hierbij de balans te vinden tussen te zweverig en te resultaatgericht. Alleen praten over trots is weliswaar vaak goed voor de sfeer, maar als je daar stopt, levert het geen input voor recruitment. Als je te veel op het tweede deel hamert, voelen mensen zich gepusht.

En als je even tijd neemt, en de balans tussen trots en concreet weet te vinden, levert dat in onze ervaring vrijwel altijd zowel mooie verhalen, als een aantal namen van potentiële kandidaten op.

Auteurs: Jan Willem van den Brink en Maarten van Os

Dit artikel is gebaseerd op ons boek Collega gezocht - trots uitdragen in je netwerk.

Meer over Human Resources Management