Coachend leidinggeven; stop met inhoud, start met proces!

Columns

Veel leidinggevenden waren ooit goed op de inhoud, hadden daar veel plezier aan en zijn op die manier gepromoveerd tot manager. Dat klinkt vaak mooi, maar in de praktijk valt de baan nog wel eens tegen. Want mensen aansturen is heel iets anders dan inhoudelijk bezig zijn met een project.
Een effectieve manager richt zich vooral op het coachen van zijn of haar mensen en laat de inhoud over aan zijn of haar team. Dit betekent dat je je vooral richt op het proces. Natuurlijk zijn er momenten dat jij je moet richten op de inhoud. Bijvoorbeeld als een medewerker vraagt mee te denken over de inhoud van een project en even met je wil sparren of jij nog inhoudelijke ideeën hebt.

Het grootste deel van de tijd zul je echter bezig moeten zijn met coachend leidinggeven waarbij het proces centraal staa...


Meer over Leidinggeven