Bureaucratische organisaties zijn niet wijs

Columns

Steeds vaker raken bureaucratische organisaties de verbinding met hun omgeving kwijt. Banken, zorgverzekeraars, belastingdienst en het onderwijs zijn voorbeelden daarvan. Met regelmaat komen ze negatief in het nieuws. Zo kreeg buurtzorg bij zorgbudget overschrijding geen vergoeding voor het overschreden bedrag ondanks dat ze 40% goedkoper opereren dan traditionele organisaties. Hierdoor belanden ze in de rode cijfers. Artsen zijn 25% van hun tijd met administratie bezig. Dit geldt voor verpleegkundigen en onderwijzers idem dito. Bureaucratie is een last geworden i.p.v. dat het ondersteuning biedt.

Niet de klant maar het systeem staat centraal. De kreet “klantvriendelijkheid” of de klant centraal stellen is binnen deze organisatievorm een farce.

Bureaucratische organisaties zijn rationeel, ...

Branko Lastdrager
Het lijkt oppervlakkig gelezen een logisch verhaal, maar dat is het in mijn ervaring niet. Het geheel hangt als los zand aan elkaar, waarbij stellingen en aannames tezamen met verschillende thema's ogenschijnlijk als vanzelfsprekend aan elkaar verbonden worden. Het zou mij als lezer helpen wanneer het geheel in meerdere opeenvolgende artikelen was beschreven. Niet alleen voor het extra leesplezier, maar vooral ook om als lezer mee te kunnen gaan in de gedachtegang en onderliggende toelichting (of ervaringen uit onderzoek) van de auteur.

Wat verstaat de auteur bijvoorbeeld onder een BO en waarom zijn banken daar een goed voorbeeld van? Raken die nu inderdaad de verbinding kwijt met de omgeving en waar blijkt dat uit? Is het erg dat denken en doen gescheiden zijn in een BO? Wat zijn daar de positieve en negatieve effecten van?

Waar zijn BO's het symptoom van? Zijn zelfsturende organisaties automatisch de doodssteek van danwel de oplossingsvariant voor een BO? En worden 'vrouwelijke' eigenschappen werkelijk geweerd in een BO? Dat er minder vrouwen aan de top van een BO zitten is daar dan per definitie het sluitende bewijs van? Sterker, 'Vrouwen voelen zich meer thuis in platte zichzelf organiserende organisaties', is dat echt zo?

Bij de laatste alinea kan ik nagenoeg achter elke zin een heel groot vraagteken plaatsen.

Kortom, interessante thematiek, met een verlangen naar meer achtergrond en diepte.
Tom
Ik sluit me aan bij Branko. Qua onderbouwing en cijfers is dit erg mager.
Het verband tussen bureaucratieën (hoe meet je of een organisatie dat is?) en het aantal vrouwen lijkt me flink bij de haren getrokken.
En ook: de natuur bedoelt juist niets. Moeder natuur zit niet achter haar computer met een masterplan.
Ir. Jan G.M. van der Zanden
Lid sinds 2019
Peace, love & Happiness. Keep on dreaming!

Wij willen goedkope Samsungs en Apples. Dus bestaan er super efficiënte Taylor-gedreven organisaties. En dat zal sinds Taylor en de T-Ford altijd zo blijven.

Er zitten nadelen aan die efficiency, die noemt de auteur keurig, maar de voordelen zijn, helaas voor hem, heel erg veel groter.

Ook in bureaucratieën kunnen talenten hun ei kwijt, ook veel vrouwen, om de boel nog efficiënter te organiseren of juist de goede aansluiting met de markt te houden. Ziet de auteur dat dan niet? En bovendien bieden dergelijke organisaties prima werk voor de minder getalenteerden onder ons. Dat is ook een groot goed! Of wil de auteur die thuis aan een vegetatief leven helpen?

Meer over Bureaucratie