Je moet de revolutie maken voordat die uitbreekt!

Cover stories

Precies 15 jaar geleden verscheen mijn boek ‘Intensieve Menshouderij’ met als ondertitel ‘Hoe kwaliteit oplost in rationaliteit’. Er is in die jaren veel gebeurd. Ik pak er een paar zaken uit: ‘de financiële crisis’ die eind 2008 startte, GPS dat ergens in 2004 werd vrijgegeven om ook in mobieltjes toe te passen, daarmee samenhangend de opkomst van Social Media & The Internet of Things en het groeiende bewustzijn dat er een klimaatcrisis is die we zelf een handje helpen. Het lijkt er soms zelfs op dat we de Aarde liever oppeuzelen dan dat we de economische groei proberen te beteugelen.

We staan op de grens naar een nieuw decennium, wat mogen we hopen?

Organisaties steeds rijker

Organisaties worden steeds belangrijker, groter en rijker. Als Google (21 miljard dollar was het R&D bud...

Super, Jaap! Dank voor dit overduidelijke verhaal op de overgang van de decennia!!!
Martin Swinkels
Amen
Rob Fijlstra
Lid sinds 2019
Het gaat om een giga bewustzijnsverandering, waarbij de klimaatcrisis wel eens voor de noodzakelijke veranderingsurgentie zou kunnen zorgen. We moeten het democratisch gehalte, ook binnen organisaties, wel versterken om ons aller denkvermogen in te schakelen; het is de enige manier om ons voor te bereiden op de onstuimige wereld waarin we onvermijdelijk terechtkomen.
Fred J. Rorink
Pro-lid
Ik heb het artikel met interesse, maar ook met enige afkeer gelezen. De boodschap van het artikel is goed bedoeld, maar wordt helaas vertroebeld door het 'aparte' taalgebruik en twijfelachtige stellingen. Het is jammer dat dit artikel zo wellicht een beperkte bijdrage levert aan een fundamentele en praktische benadering van de problematiek.

Het is ongenuanceerd om te stellen dat organisaties steeds belangrijker, groter en rijker worden. Zeker geldt dit voor de grote technologieconcerns. Het is evenwel onjuist daarmee te suggereren dat dit de situatie is bij organisaties in het algemeen. Dat mist de noodzakelijke nuance en heeft een zweem van demagogie. Het is een simplificatie om te stellen dat 'organisaties' kiezen voor geld en vervolgens voor regels en pas daarna voor mensen. Organisaties kiezen niet voor regels, maar zijn gedwongen te voldoen aan wet- en regelgeving van diverse instanties waaronder de overheid. Regels zijn o.a. bedoeld om goede producten en een correcte dienstverlening te kunnen garanderen. Dat is in het directe belang van klanten (cliënten). Overregulering met als gevolg dat processen onnodig worden vertraagd, niet bijdragen aan de waarden van de klant en leiden tot onnodige kostenverhoging moet worden vermeden. Van alle organisaties mag uitdrukkelijk gevraagd worden om de klant (cliënt) centraal te stellen. Dat is het primaire uitgangspunt van handelen en bestaansvoorwaarde. Gelukkig is dat ook de intentie van veel organisaties, ook in de zorg en in de financiële sector. Dat laat overigens onverlet dat elke organisatie ook in financiële zin bestaansrecht moet hebben. Dat betekent niet 'geld op 1 stellen', maar wel dat de activiteiten tenminste kostendekkend moeten zijn. Dat een organisatie zo maar verder kan met alleen 'het gewone zorgpersoneel' is een vorm van idealisme. A boy's dream. Hetzelfde geldt voor het omarmen van zelfsturing als de unieke oplossing voor alle problemen. Het leven lijkt wel heel eenvoudig wanneer we een collectieve zondebok voor alles hebben: de manager.
Ik kies een andere insteek. We treffen bij veel organisaties teveel managers en vooral middenmanagers aan. Het verplatten van organisaties en het delegeren van bevoegdheden naar uitvoerende medewerkers moet in sterke mate voortgang vinden. Niet alleen de medewerker vraagt hier veelal om, maar zeker ook de klant (cliënt). Dat vraagt van medewerkers niet alleen professionaliteit, maar ook het nemen van verantwoordelijkheid met een lerende instelling. En dat sluit wel aan bij de uitspraak van Tjeenk Willink: ‘Of je houdt als professional op met het zaniken over je gebrek aan erkenning of je komt in de benen’. Afsluitend wil ik nog iets stellen over 'genoeg rijkdom, een kwestie van verdelen, we houden de economie wel soepel draaiend'. Ik lees dat vaker en ook dat is op zijn minst gezegd naïef. Ten eerste is groei van belang voor het behouden van sociale en economische stabiliteit. Ten tweede is het de vraag of zonder economische groei de kwaliteit van basisvoorzieningen in stand kan worden gehouden. Als derde blijkt de toenemende behoefte aan materiële vooruitgang een belangrijke sociale en psychologische rol te spelen.
Jaap Peters
Auteur
Beste Fred,

Dank voor je reactie. Wat bedoel je met het 'aparte' taalgebruik? Zo erg zelfs dat je er enige afkeer van hebt. Geef even wat voorbeelden daarvan a.u.b. uit de tekst. Wat voor jou apart is, is voor mij kennelijk normaal. Ik kan je niet vinden op LinkedIn, maar je hebt gelukkig ook wat managementboeken geschreven met titels als 'Management & Organisatie'.

Met vriendelijke groet,

Jaap
Fred J. Rorink
Pro-lid
Beste Jaap,
Ik kan overtuigd zijn van jouw goede bedoelingen, maar - inderdaad - wekt het taalgebruik enige irritatie op. Nu vind ik toch al dat taalgebruik in het algemeen - wellicht door social media - slecht is, veel te populair en soms te kort door de bocht. Ik vind dat men dat niet mag doen op een forum met een reputatie zoals managementsite. Zeker zal mijn leeftijd en achtergrond daaraan debet zijn; dat ben ik me bewust. Zinnen die ik bedoeld heb als verwekker van enige irritatie zijn.
Als we de rimram aan regeldruk, coördinerende vergaderingen, administratieve verplichtingen en gedoe met de Inspectie, weglaten gaat het ook goed, al improviserend, met mazzel en zonder grote ongelukken.
Dat is een fundamenteel andere vraag dan kunnen we ze nog verder in een keurslijf stoppen met verantwoordingstoeters en bellen waar ze een derde van hun tijd mee bezig zijn.
Als Google ............ of Microsoft zich boos maken kopen ze alle wetenschappers op en zetten de wereld naar hun hand.
Zuckenberg heeft met Facebook al laten zien hoe je een presidentskandidaat aan de macht brengt.
Van de weersomstuit proberen ‘grote’ politieke leiders de klok terug te draaien: ........ en bouwen het liefst muren om de armen van de rijken te scheiden. Tuurlijk, we zorgen vooral goed voor ons zelf. Je leeft maar één keer en wat doe je dan?

P.S. Ik ben bewust niet actief op LinkedIn, maar voor het overige staat er genoeg over mij op internet en op managementmodellensite.nl
Het ga je goed!

Meer over Bureaucratie