Bezuinigen, wie doet er mee?

Cover stories · Cases

Eind 2012 lag er een stevige opgave bij de gemeente Uden. Er moest 3 miljoen Euro bezuinigd worden. Op een totaal jaarlijks beïnvloedbaar budget van 52 miljoen Euro is dat niet gering te noemen. Gekozen is voor een methode waarbij de gemeentelijke organisatie gevraagd wordt interactief met bezuinigingsvoorstellen te komen.  Voorstellen die voor de politiek het maken van keuzes gemakkelijker maakt. 

Uiteindelijk bleek deze methode zeer effectief, de opbrengst van het project was 3,7 miljoen Euro. In dit artikel geven we een toelichting op deze methode, laten we zien wat het heeft opgeleverd en welke mogelijkheden deze methode nog meer biedt.

Online samenwerking

Online samenwerking vindt steeds meer en op grotere schaal plaats, zowel binnen als buiten de organisatiegrenzen. Ook zijn er voorb...

Peter van de Vondervoort
Een voorbeeld dat navolging verdiend, met name omdat de bevolking - al dan niet anoniem-
erbij betrokken wordt. Zo kan ook zichtbaar worden in welke richting op het meeste draagvlak gerekend kan worden, belangrijk omdat uiteindelijk de raad moet beslissen over de voorstellen. Artikel helemaal uitgelezen, ook een vermelding waard!
Peter Vlaanderen
Auteur
Dirk-Jan en Peter, dank voor jullie reacties. Het goede nieuws is dat dit voorbeeld ondertussen al op meerdere plekken, in weliswaar wat andere vormen, navolging heeft gekregen. Zelf was en ben ik ook betrokken bij een aantal van deze trajecten en ook daar konden de lessons learned van bovengenoemde Uden casus ook zo weer toegepast worden.

Ook in de trajecten waar ik bij betrokken was en ben is leiderschap mijn inziens toch weer de belangrijke succesfactor gebleken. In de publieke en semi-publieke sector wordt een dergelijk eParticipatie traject vaak vergeleken met bijvoorbeeld de implementatie van een groot ICT systeem. Je weet als bestuurder niet welk avontuur je aangaat en welke mogelijke (interne) politieke risico's hieraan verbonden zitten. En ook is vaak niet duidelijk welke resultaten er met dit soort eParticipatie trajecten behaald kunnen worden. Ik kom dat helaas maar al te vaak tegen.

Uden, maar ook Lingewaard en Overbetuwe waar ik eerder over geschreven heb, konden wel inzien welke harde en zachte resultaten behaald konden worden. Ook de risico's werden goed gemanaged. Maar, de bottom-line is wel dat een meer betrokken leider graag met dit soort trajecten aan de gang gaat en een meer berekenende leider dit soort trajecten eerder laat voor wat ze zijn. Gelukkig kunnen we met dit soort betrokken leiders de roep om meer participatie in onze samenleving, daadwerkelijk en concreet invullen. En daarmee ook het pad effenen voor anderen.
Linda van der Heide
Lid sinds 2019
Mooi artikel Peter! En inderdaad veel herkenning..

Het voelt wel eens als een gemiste kans om dit proces alleen te doorlopen bij bijvoorbeeld een bezuinigingsvraagstuk. Deze vorm van interactie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid past naar mijn idee ook structureel bij een organisatie 'van deze tijd'.

Uitdaging daarbij vind ik wel het beheer: het volgen van en reageren op (en soms duiden van) wat er op het platform gebeurt, het organiseren van de selectie en verdere uitwerking, etc. En dat alles, voor de mensen in de project-/werkgroepen, veelal naast de reguliere dagelijkse werkzaamheden die ook gewoon door moeten gaan.. Aan de andere kant is het draagvlak, ook voor de werkwijze, hierin misschien wel het belangrijkste.

Dat de resultaten vele malen groter zullen zijn dan bij de 'oude' manier, daar ben ik van overtuigd! Ik zie alweer uit naar je volgende case hierover!

Meer over Overheid