Het geheim van een succesvolle bedrijfsafsplitsing en verzelfstandiging

Cover stories

Afsplitsen? Dat is toch omgekeerd integreren? Nee dus! Bedrijfsafsplitsingen zijn ingewikkelde projecten. Het succesvol uitvoeren van een afsplitsing vereist in de praktijk een grotere en met name andere inspanning dan hetgeen nodig is voor een integratieproject. Waarom? Hoge tijdsdruk, gegarandeerde bedrijfscontinuïteit en het ‘nul-één-karakter’ van een afsplitsing als gevolg van het stoppen van alle ondersteuning door de voormalige moeder. Drie aspecten in wisselwerking en soms zelfs in tegenwerking. Anders gezegd: de olifant moet zeer snel door de porseleinkast rennen, zonder ook maar iets te breken. Dat vereist een type en mate van inspanning die in andere projecten gewoonlijk niet aan de orde is.

De aantrekkelijkheid van afsplitsing van een bedrijfsonderdeel kent twee aspecten: 

Meer over Strategie