Succesvol een bedrijf afsplitsen

Columns

Omdat de afsplitsing van een bedrijfsonderdeel bij veel bedrijven maar één keer in hun bestaan voorkomt, is de voorbereiding en uitvoering voor de betrokken medewerkers vaak onbekend terrein. Het succes van de afsplitsing van een bedrijfsonderdeel is afhankelijk van effectief mensen(samen)werk. Misschien wel de belangrijkste eigenschap van een effectief team is: niet ‘verwijten’, maar ‘onderzoeken’. Anders gezegd: isoleer het probleem, niet de persoon.

Waarom onderzoek juist bij afsplitsingen van belang is

Kort gezegd, een grondige analyse is essentieel voor het uiteindelijke slagen of falen van een afsplitsing. Omdat een afsplitsing voor vrijwel alle betrokkenen onbekend terrein is en de deadlines scherp zijn, moet zo snel als mogelijk de werkelijke situatie inzichtelijk worden. Met name,...

Meer over Samenwerking tussen organisaties