Balanceren tussen uitgedaagd en uitgeblust

Columns

Managers en professionals hebben veeleisende functies, waarbij ze continu balanceren op de grens tussen alle uitdagingen energiek aangaan en niet uitgeblust raken. Zolang je overzicht hebt gaat het goed en geniet je van de hectiek. Maar je balanceert op een dunne lijn. Want het gebeurt maar al te vaak dat de controle je ontglipt. Je wordt onrustig, hebt nergens meer tijd voor en je gaat jezelf en/of anderen onder druk zetten om dingen voor elkaar te krijgen. Als je dit te lang doet, raak je al gauw uitgeblust en... neemt de Waan van de Dag de regie resoluut van je over.

Die Waan van de Dag ligt constant op de loer en kan op verschillende manieren toeslaan. Dat merk je vaak pas als het al gebeurd is. Je leidinggevende stopt je nog een spannende moet-nu-écht-klus toe waardoor er ineens te veel op je bord ligt en je steeds gehaaster moet werken om alles af te krijgen. Of je gaat zo op in dat ene leuke project dat je de rest even vergeet. Juist daar loopt het in de soep en zo loop je achter de feiten aan. Of er worden zo veel verschillende dingen van je gevraagd dat je doorlopend moet schakelen. Dag overzicht en werkplezier, hallo Waan van de Dag.

De kern van het probleem: je hebt je de kunst van het balanceren op de grenzen onvoldoende eigen gemaakt. Met een goed evenwicht kun je steeds de grenzen van de uitdaging opzoeken zonder dat je te veel of te lang de controle verliest.

Kijken naar een vast punt op de horizon is het belangrijkste bij balanceren. Probeer het maar eens als je op 1 been staat. Je horizon als manager wordt bepaald door twee dingen:
1. weten wat jij voor staat en
2. bepalen welke resultaten je wilt bereiken

Als je niet weet waar jij voor staat en waar jij naartoe wilt, word je ingezet voor het bereiken van andermans doelen. Je raakt het gevoel kwijt dat je ergens constructief aan bouwt. Je aandacht raakt versnipperd, je concentratie verslapt en je weet niet meer goed wat er toe doet. Je levert niet meer de kwaliteit die je belangrijk vindt en je normaal zo als vanzelf genereert. Hierdoor mis je de regie, de uitdaging en uiteindelijk de voldoening in je werk.

Drie tips om goed te balanceren tussen ‘uitgedaagd worden‘ en ‘uitgeblust zijn’

1. Weet waar je voor staat (de binnenkant). Je grootste talenten zijn enerzijds ‘de normaalste zaak van de wereld’ en anderzijds ‘het meest bijzondere dat er bestaat’. Omdat jij het goed kunt - en bijna niet níet kunt doen - is het voor jou heel gewoon. Het is zelfs vreemd als je merkt dat een ander dat niet zo maar kan. En het is bijzonder omdat je hiermee dus heel veel kunt betekenen voor je omgeving. Een mooi voorbeeld van zo’n talent is van een interimmanager die ik ken: ‘menszinnig organiseren’.
2. Bepaal wat je wilt bereiken door je omgeving hierin te betrekken (de buitenkant). Welke resultaten je wilt en kunt bereiken hangt natuurlijk af van de context waarin je werkt. Je stemt hiervoor af op de mensen met wie je werkt en de fase waarin de organisatie zich bevindt. Zo zal de menszinnige interimmanager haar ‘menszinnigheid’ steeds op een andere manier invullen, afhankelijk van de context van haar klus. De ene keer kan ze bijvoorbeeld medewerkers in een reorganisatie zoveel mogelijk stimuleren om zelf in beweging te komen, omdat ze wat vastgeroest zitten, terwijl ze in een volgende klus kiest om het MT te begeleid zodat die hun medewerkers optimaal kunnen begeleiden in deze reorganisatie periode.
3. Richt zoveel mogelijk van je tijd en aandacht op deze combi van binnen- en buitenkant. Dit is jouw stip op de horizon. Als je hier je focus op houdt, wordt het veel gemakkelijker om dingen te kiezen die je wél doet en dingen te laten waar je goed onderbouwd nee tegen kunt zeggen. Want als je bord te vol ligt, valt er altijd iets af. Dan kun je maar beter zelf kiezen wat dat is. Zo heb je tijd voor je echte uitdagingen en raak je niet uitgeblust door te veel andere moet-nu-echt-klussen.

Kortom: Je brengt je werk in balans door te weten waar jij voor staat in je werk en je tijd en aandacht te richten op het bereiken van de doelen die je daarvoor hebt bedacht.

 

Callista Roelofs is auteur van het eBook 'Breek uit de Waan van de Dag', gratis aan te vragen op www.waanbrekers.nl.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over Professionalisering