Angsthanen in het MT, deel 2

Columns

In mijn laatste artikel heb ik de angsthaan beschreven. Een angsthaan is een resultaat- en statusbewuste manager, die in zijn gedrag wordt gedreven door een diepgewortelde angst voor (ego)verlies. Ik heb tevens uiteengezet hoe een dergelijke angst ontstaat en hoe de voorgeschiedenis hierin een belangrijke rol speelt. In de komende vervolgartikelen ga ik nader in op hoe je zijn gedrag bespreekbaar maakt en om kunt buigen naar (een wens voor) persoonlijke groei.

Waarom zou een angsthaan naar jou willen luisteren?

Een angsthaan staat doorgaans weinig open voor kritische feedback op zijn gedrag. Er is namelijk altijd wel een andere oorzaak aan te wijzen voor tegenvallende prestaties. Onwillig personeel, een onbekwame administrateur, chagrijnige secretaresses of wellicht heb jij het wel zelf ge...

Willem van Es
Lid sinds 2019
Mijn ervaring met dit soort organisaties is, dat wanneer tegenspraak verdwijnt, de creativiteit verdwijnt. Dat maakt organisaties naar binnen gekeerd! Een fenomeen dat je op dit moment ziet bij overheidsorganisaties als het UWV, Defensie en de Nationale Politie. In mijn optiek veroorzaakt door de bezuinigingen én een te grote politieke aansturing door niet-deskundige leidinggevenden (met een politieke achtergrond). Een giftige combinatie! In deze combinatie wordt tegenspraak niet gewaardeerd. Toch tegenspreken betekent veelal einde carrièreperspectief. Binnen de NP is ook op en subtiele wijze een sanering doorgevoerd. Daar wordt je wel een angsthaas van.
Grote reorganisaties waar, bijv. bij de Nationale Politie waar ik ervaring mee heb, veel mensen betrokken zijn 65.000 FTE's, waar werkwijzen veranderen, moet je niet bezuinigen. Mijn ervaring is, dat er in eerste aanleg juist geld bij moet totdat de verandering is geïmplementeerd.
Organisatiesociologisch zeer interessant en op de duur een dom én duur fenomeen die angsthazen.
J Duijker
Lid sinds 2019
Een mooi artikel over angsthazen. Mijn ervaring is dat angsthazen veelal op gedrag worden aangesproken, maar dat dit geen nut heeft. Ja, op het moment dat je ze aanspreekt, maar als je echt wil doordringen tot een angsthaas zal je dieper moeten kijken.
Waarom vertoont de angsthaas dit gedrag. Veel van het beschreven gedrag doet mij denken aan een persoon die een fixed mindset heeft. Een persoon met een fixed mindset heeft de overtuiging dat zijn kwaliteiten buiten kijf staan. Je bent gewoon goed of niet.

Mensen met een fixed mindset zijn erg defensief op hun prestaties en status en vinden kritiek niet fijn. Het tast immers hun status aan. Aanspreken is een, maar werken aan de overtuigingen die dieper zitten in de angsthaas levert meer op. Angsthazen zijn dan ook vaak mensen die vaak zijn gecomplimenteerd op hun resultaat en veel minder op hun gedrag bij het bereiken ervan. Wellicht hebben zij een lange periode van positieve resultaten gekend en zijn daarbinnen alleen op het resultaat gecomplimenteerd. En zoals je weet, als je een topper bent als het goed gaat, wat ben je dan als het minder gaat. Dat voelt vast niet fijn.

Tegenover deze vaste mindset staat de groei mindset. Mensen met een groei mindset hebben de overtuiging dat zij kunnen leren en ontwikkelen en dat fouten maken hier bij hoort. Kritiek wordt warm ontvangen en men staat met name open voor nieuwe uitdagingen waardoor men kan groeien.

Professor Dweck heeft hier jarenlange onderzoek naar gedaan en hier prachtig documentatie over. Ook op het internet zijn prachtige voorbeelden te vinden van organisaties die langzaam stappen makken om de werking van beide mindset onder hun medewerkers bekend te maken en hen te helpen daarin steeds de keuze te maken voor de groei mindset. Organisaties zoals Microsoft stappen langzaam over op deze vorm van selectie en begeleiding waarbij een groei mindset wordt bevorderd.

Angsthazen doe er je voordeel mee.
A van der Poel
interessant dat beide reacties ingaan op angsthazen ipv angsthanen.
Misschien nog een keer lezen?

Meer over Interne communicatie en samenwerking