Personeel vormt binnen bedrijven echter zowel één van de belangrijkste kostenposten (veelal de helft tot tweederde van de totale bedrijfskosten) als ook één van de belangrijkste toegevoegde waarden. Zo bezien lijkt het dan ook vreemd dat we in de praktijk nog steeds zien dat de aandacht voor ‘de harde kant’ van personeelsmanagement nog steeds een ondergeschoven kindje is in veel bedrijven.

Steeds meer organisaties erkennen dat werknemers een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het succes van een organisatie. Hierdoor wordt human resource management (HRM) een steeds belangrijkere managementtaak. Maar hoe maakt de hr-afdeling zich onmisbaar? 3 tips:

1. Zonder doelen vallen er geen doelpunten
Stel concrete doelen en maak deze meetbaar. Wat moet HR opleveren voor de organisatie? En hoe kunnen die opbrengsten inzichtelijk worden gemaakt? Concrete doelen zorgen voor focus van de werkzaamheden en dienen als benchmark voor te nemen beslissingen.

Lees ook:

Wat managers willen (van HR-professionals)

2. Niemand wil iets kopen, iedereen wil geholpen worden
Wat kunnen Human Resources opleveren voor de business? Bedenk als HR-afdeling wat u voor de business kunt betekenen.

3. Ook wie niet ziek is, kan beter worden
Handel en wees proactief. Stap uit de rol van ondersteuner en zoek actief naar mogelijkheden om initiatieven te ontplooien. Laat u horen en zien aan de organisatie.

Conclusies
Een moderne personeelsafdeling heeft een heel andere rol dan de P-afdeling van enkele decennia terug. Van de afdeling die toezag op het sociale aspect van een organisatie, met een sterke corrigerende rol, is de afdeling geëvolueerd naar een afdeling die mede verantwoordelijk is voor het beleid en de strategie van een organisatie.

Hierdoor veranderen niet alleen de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers van de P-afdeling, maar ook die van met name de direct leidinggevenden. Het implementeren van een moderne personeelsafdeling kan alleen maar als de direct leidinggevenden in staat zijn hun nieuwe rol en de verantwoordelijkheden die daarbij horen in kunnen vullen.

De rol van HR in de beheersprocessen moet vorm worden gegeven. Zonder verzamelen en analyseren van gegevens kan beleid nooit worden getoetst. HR beleid, HR doelstellingen, HR strategie moet meetbaar worden gemaakt. Er moet een HR dashboard worden ontwikkelt, waarmee de organisatie steeds kan zien waar moet worden bijgestuurd.

Op deze manier kan en zal HR een volwaardige partner, een belangrijke partner, worden binnen het management team. Zo kan de veelgehoorde kreet: “onze medewerkers zijn onze belangrijkste productiefactor” meer worden dan die eenmalige, maar vast terugkerende zin in het sociaal jaarverslag.

Weet u er meer?

Lees verder op Managing strengths in three steps door Coert Visser

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (bron: De Mens Centraal) door Tom Alstein

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x