Zo kraak je de penalty code

Actueel

NB Engelse versie onder de Nederlandstalige versie!

Het EK 2024 staat voor de deur en dit betekent dat er weer met veel spanning wordt uitgekeken naar de knock-out fase van het voetbaltoernooi, wanneer met regelmaat strafschoppen de beslissing moeten brengen. Een onderwerp dat na aan mijn hart ligt en waarover ik sinds 2000 over publiceer op deze site. Wat dit met management te maken heeft? In mijn optiek bijna alles! Teamwork; prestatie-indicatoren; stressmanagement; groepsdenken; coaching; Artificial Intelligence; big data; change management; het komt allemaal ter sprake in mijn nieuwe boek dat op de Engelse markt gericht is, want ook de Engelsen blinken uit in...het missen van strafschoppen. Bijgaand de informatie over het boek/E-book, ook verkrijgbaar in Nederland en Vlaanderen. Binnenkort publiceer ik enkele artikelen op ManagementSite waarbij de link tussen mijnn nieuwe boek een aanpak met management nader wordt uitgelicht. NB voor de Engelse markt gebruik ik mijn (geboortenaam) George Vergouw, Gyuri bleek voor onoplosbare problemen te zorgen in Engeland, net zo als de penalty. Daarom schiet ik ze maar te hulp door ze een handje te geven.

 

Cracking the Penalty Code: Winning A Shootout in Football

Bereid je voor op het komende EK Voetbal!

Met plezier en trots kondig ik het verschijnen van mijn nieuwe boek aan. Ruim 20 jaar na 'De Strafschop' komt ik, voor de Engelse markt gebruik ik mijn doopnaam, George Vergouw, met een volledig nieuw Engelstalig strafschopboek, gericht op zowel de Nederlandse maar vooral de Engelse fans en voetbalprofessionals. Niet alleen dorre cijfers en analyses, maar vooral een boek over de achtergronden van de strafschop en de persoonlijke ervaringen (en aanvaringen) met voetbalprofessionals. Wat kunnen we gezamenlijk doen, spelers, trainers, pers én fans, om die cirkel van verliesgevende shootouts te doorbereken?

In mijn nieuwe boek zet ik de voetbalcultuur van Engeland en Nederland naast die van Duitsland, Tsjechië en Argentinië, landen die wél goed zijn in het nemen van de strafschop. Vele vragen worden in het boek beantwoord, waaronder:

Waarom denkt men vooral in Engeland en Nederland dat de strafschop niet te trainen is? En waarom zorgt juist deze gedachte alleen al voor slechtere strafschoppen?

Waar komt de gedachte van de keeperswissel en (Moneyball!) écht vandaan? (Tip: niet uit het voetbal, niet bij Van Gaal of Vergouw, niet uit de Verenigde Staten of uit het honkbal, maar al veel eerder bedacht in en door….)

Is Messi of Ronaldo de betere strafschopnemer?

Zijn vrouwen betere strafschopnemers dan mannen? En zo ja/nee, waarom wel/niet?

Wanneer is een strafschoppenserie wél een loterij? Wanneer zeker niet?

Hoe kan je als speler beter omgaan met stress? Hoe kan je er (goed) op trainen

Deze en vele andere vragen, én de antwoorden hierop, zijn terug te vinden in Cracking the Penalty Code. Vanaf vandaag verkrijgbaar als E-book via alle Nederlandse en veel internationale online boekhandels, E-commerce platforms en distributiepunten. Het gedrukte boek is alleen in Nederland en België verkrijgbaar. NB het boek is geschreven in het Engels!

Cracking the Penalty Code
Winning a Shootout in Football

Auteur: George Vergouw
Uitgeverij VP

E-book ISBN 978-90-833390-3-0
Prijs: € 12,95

Paperback ISBN 978-90-833390-1-6
Prijs € 24,95


English version

Cracking the Penalty Code: Winning A Shootout in Football

Prepare for the upcoming European Football Championship!

It is with pleasure and pride that I announce the publication of my new book. More than 20 years after 'The Penalty Kick', I use my baptismal name, George Vergouw, for the English market, with a completely new English penalty book, aimed at both Dutch and especially English fans and football professionals. Not just dry figures and analyses, but above all a book about the background of the penalty kick and personal experiences (and collisions) with football professionals. What can we do together, players, trainers, press and fans, to pass on that cycle of losing shootouts?

In my new book I compare the football culture of England and the Netherlands with that of Germany, the Czech Republic and Argentina, countries that are good at taking penalties. Many questions are answered in the book, including:

Why do people, especially in England and the Netherlands, think that the penalty kick cannot be trained? And why does this thought alone lead to worse penalties?

Where does the idea of ​​the goalkeeper change and (Moneyball!) really come from? (Tip: not from football, not from Van Gaal or Vergouw, not from the United States or from baseball, but already thought of in and through much earlier...)

Is Messi or Ronaldo the better penalty taker?

Are women better penalty takers than men? And if yes/no, why/why not?

When is a penalty shootout a lottery? When definitely not?

How can you deal with stress better as a player? How can you train for it (properly).

These and many other questions, and the answers to them, can be found in Cracking the Penalty Code. Available from today as an E-book through all Dutch and many international online bookstores, E-commerce platforms and distribution points.

The printed book is only available in the Netherlands and Belgium.

Cracking the Penalty Code
Winning a Shootout in Football

Author: George Vergouw
Uitgeverij VP

E-book ISBN 978-90-833390-3-0
Price: € 12,95

Paperback ISBN 978-90-833390-1-6
Price: € 24,95

#shootout #england #TheThreeLions #Oranje #EC2024 #EK2024 #germany #czechrepublic #argentina #penalty #professorpenalty #harrykane #alanshearer #BBC #itv #channel4 #football #knvb #maguire #footballassociation #theFA #Rules #gyurivergouw #georgevergouw #georgefargo

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over Prestatie indicatoren