Channels

Het Rijk werkt momenteel aan diverse wetten rondom de digitale communicatie tussen zorgaanbieders en tussen zorgaanbieders en cliënten. Deze wetten zullen zorgaanbieders (op termijn) verplichten hun data uniform, transparant en uitwisselbaar te verwerken. Om aan de nieuwe wetgeving te kunnen voldoen zijn aanpassingen in de ICT-infrastructuur van organisaties noodzakelijk. Eerst een overzicht:

  • Op 1 juli 2020 is de “Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens” ingegaan.
  • De “Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de zorg” is aangeboden aan de Tweede Kamer.
  • De Wet Digitale Overheid is op dit moment in behandeling bij de Eerste Kamer.

Om de overgang naar de nieuwe infrastructuur zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het slim om zo snel mogelijk met de aanpassingen te beginnen. Niet in de laatste plaats omdat zorginstellingen hiervoor nog slechts zes maanden subsidie kunnen aanvragen via het subsidieprogramma InZicht. Binnen dit programma zijn voor zowel de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) als eOverdracht subsidieaanvragen mogelijk. Beide licht ik hieronder kort toe:

PGO

De Persoonlijke Gezondheidsomgeving biedt een digitale inzage in het dossier van de cliënt. Een groot voordeel van de PGO is dat alle zorggegevens op één centrale plek beschikbaar zijn, maar ook door de cliënt zelf kunnen worden aangevuld. Daarnaast hoeven artsen uit diverse disciplines niet langer afzonderlijk naar medische gegevens te vragen. De cliënt hoeft niet meer in herhaling te vallen bij een consult en kan zelf gegevens uit thuismetingen toevoegen. Makkelijker voor zowel de cliënt als de zorgverlener.

Een belangrijke voorwaarde is wel dat data uniform worden opgeslagen en uitwisselbaar zijn. Want zolang zorgorganisaties ieder op z’n eigen manier data opslaan is van interoperabiliteit geen sprake.

eOverdracht

Bij eOverdracht gaat het om de digitale overdracht tussen zorgaanbieders in de care en cure. De gegevens van cliënten die in het ziekenhuis belanden worden digitaal geregistreerd, waardoor zorgmedewerkers geen ontslagdossier meer hoeven over te typen in het cliëntdossier. Het resultaat is een administratieve lastenverlichting van vier uur per overdracht en een hogere dossierkwaliteit door een kleinere kans op fouten. Wel is eOverdracht een omvangrijk programma en is een samenwerkingsverband met een ziekenhuis een vereiste.

Mijn advies is duidelijk en simpel: begin met PGO en ontdek in de komende maanden de mogelijkheden van eOverdracht.

Bundel de krachten

ArrayICT-leveranciers spelen een belangrijke rol bij het mogelijk maken van deze gegevensverwerking door te zorgen voor de benodigde interoperabiliteit. Denk hierbij aan de koppeling met Zorgdomein, Point of de integratie met Ysis. Door samen te werken en de subsidie in te zetten voor de realisatie van digitale gegevensuitwisseling, kan er worden geïnvesteerd in de ZIB’s en kunnen de zorgorganisaties de eerste periode besparen op de licentiekosten.

InZicht is wat mij betreft een kans om een mooie samenwerking te realiseren tussen zorgorganisaties en ICT-leveranciers. We streven immers een gezamenlijk doel na: het versnellen van digitale transformatie in de zorg. Als we nu samen de digitalisering in gang zetten, met steun van de overheid, zijn we klaar voordat wet- en regelgeving dat vereist.

Het moment is nu

Een aantal zaken is van belang om rekening mee te houden met betrekking tot de InZicht-regeling. Zorginstellingen moeten gaan voldoen aan de Wet Cliëntrechten en de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg.

Het zou zonde zijn als zorginstellingen wachten met actie te ondernemen totdat de wetten in werking treden. Een zachte overgang is dan niet meer mogelijk en zorginstellingen moeten van de één op de andere dag overstappen op nieuwe processen en technologieën. Bovendien komen de kosten bij de zorginstelling te liggen zodra de subsidiepot leeg is.

Nu samenwerken betekent dat een uitstekende uitgangspositie om de digitale transformatie te versnellen en gegevens digitaal op de juiste manier te ontsluiten.

Kennisbank onderwerpen:

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

  • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
  • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
  • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
  • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x