Zorginstellingen: laat de subsidie voor digitale transformatie niet liggen

Columns

Het Rijk werkt momenteel aan diverse wetten rondom de digitale communicatie tussen zorgaanbieders en tussen zorgaanbieders en cliënten. Deze wetten zullen zorgaanbieders (op termijn) verplichten hun data uniform, transparant en uitwisselbaar te verwerken. Om aan de nieuwe wetgeving te kunnen voldoen zijn aanpassingen in de ICT-infrastructuur van organisaties noodzakelijk. Eerst een overzicht:

  • Op 1 juli 2020 is de “Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens” ingegaan.
  • De “Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de zorg” is aangeboden aan de Tweede Kamer.
  • De Wet Digitale Overheid is op dit moment in behandeling bij de Eerste Kamer.

Om de overgang naar de nieuwe infrastructuur zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het slim om zo snel mogelijk met de aanpassingen te b...

Meer over Zorg