Zonder vergrijzing geen vernieuwing

Columns

Een vergrijsd personeelsbestand wordt in veel organisaties gezien als een probleem dat je zo snel mogelijk moet oplossen. Immers, de wereld verandert sneller dan ooit te voren en dat kunnen oudere medewerkers steeds moeilijker bijbenen. Sterker nog: dat mag of moet je ook niet meer van hen vragen. De trend: trek vooral hoog opgeleide en talentrijke jongeren aan. En doe het hen niet aan om hele dag omringd te zijn door grijze koppen.

Nieuw Organiseren

Het besef groeit dat de maatschappelijke opdracht en de menselijke maat binnen organisaties weer centraal moeten staan. Als reactie op het rendementsdenken wordt de focus steeds meer gelegd op waarden en zingeving. Onderkend wordt dat het binnen organisaties niet draait om de systeemwereld maar om de leefwereld van de klant en de medewerker. ‘...

Meer over Interne communicatie en samenwerking