Versterk gedrag en de kracht bij verandering

Actueel

Verandermanagement is een belangrijk onderdeel van het bedrijfsleven. Bedrijven moeten zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden en veranderingen om relevant te blijven in een steeds veranderende wereld.

Verandermanagement gaat over het managen van deze veranderingen, om ervoor te zorgen dat ze soepel verlopen en positieve resultaten opleveren. Er zijn een aantal factoren die van belang zijn bij het succesvol managen van veranderingen. Deze inzichten kunnen worden toegepast op verschillende soorten veranderingen, van kleine veranderingen binnen teams tot grootschalige veranderingen binnen organisaties.

Echter elke verandering is weer anders en wordt op verschillende manieren door mensen ervaren. Hoe benader jij verandering? En hoe beïnvloedt dit jouw gedrag en aanpak tijdens veranderingen?

Volgens de kleurentheorie van De Caluwé en Vermaak zijn er vijf uiteenlopende veranderstijlen, elk vertegenwoordigd door een specifieke kleur: geel, groen, rood, blauw en wit. Elke kleur correspondeert met eigen overtuigingen en uitdagingen. Hier volgt een korte uitleg:

Wat is jouw kleur en veranderstijl?

 1. De strateeg in het Geel
  Deze veranderstijl richt zich op het begrijpen en beïnvloeden van machtsdynamieken. Belangen, conflicten en macht spelen hierbij een cruciale rol. Geeldrukdenkers concentreren zich op individuen die de sleutelrol spelen in het veranderingsproces. Ze selecteren zorgvuldig degenen die de verandering kunnen maken of breken. Politici zijn vaak geeldrukdenkers; zij kiezen hun doelwit(ten) met zorg om invloed uit te oefenen. Deze denkers bouwen voort op bestaande ideeën met brede steun en betrekken anderen om draagvlak te creëren. Geeldrukdenken vereist strategisch en politiek inzicht en het vermogen om met uiteenlopende belangen om te gaan.

 2. De planmatige Blauwdrukdenker
  De blauwdrukdenker ontwerpt eerst een gedetailleerd plan voordat de verandering wordt ingezet. Het doel en de resultaten worden van tevoren vastgesteld, en er wordt gewerkt volgens een gestructureerd stappenplan. Blauwdrukdenkers werken projectmatig en houden zich aan duidelijk afgebakende kaders. Ze beschrijven nauwkeurig het gewenste eindresultaat en plannen vervolgens de weg om dat doel te bereiken. Hoewel bijsturing mogelijk is, ligt de nadruk op gedegen voorbereiding voor de uitvoering.

 3. De motiverende Rooddrukdenker
  Deze stijl draait om het stimuleren van mensen door beloningen. Het creëren van aantrekkelijke omstandigheden en prikkels staat centraal. Mensen worden aangemoedigd om aan verandering deel te nemen door beloningen in het vooruitzicht te stellen. Rooddrukdenkers beïnvloeden leiderschapsstijlen om een positieve cultuurverandering teweeg te brengen. Ze concentreren zich op het benutten van individuele potentie en willen een omgeving creëren waarin teamgeest, positieve sfeer en persoonlijke ontwikkeling gedijen.

 4. De Lerende Groendrukdenker
  Groendrukdenkers baseren zich op het concept van de lerende organisatie. Ze geloven dat verandering ontstaat uit nieuwe inzichten en uitdagingen. Mensen worden aangemoedigd om uit zichzelf te veranderen en nieuwe vaardigheden te leren wanneer de noodzaak zich voordoet. Groendrukdenkers faciliteren leerprocessen door bewustwording te creëren, experimenteren aan te moedigen en een veilige omgeving te bieden voor groei.

 5. De Natuurlijke Witdrukdenker
  Witdrukdenkers geloven dat verandering inherent is aan mensen en organisaties. Verandering wordt gezien als een voortdurend proces dat geleid moet worden door het wegnemen van obstakels, het mobiliseren van energie en het nauwlettend volgen van wat er gebeurt. Deze stijl staat voor weinig sturing en ruimte voor eigen invulling. Witdrukdenkers hechten waarde aan individuele motivatie en behoeften, en zien crises en conflicten als kansen om beweging en ontwikkeling te bevorderen.

Welke veranderstijl past bij jou?

Elke persoon en elke organisatie heeft vaak één of twee dominante veranderstijlen. Door de kleurentheorie toe te passen, kun je inzicht krijgen in jouw voorkeursstijl en die van anderen om je heen. Begrijpen hoe verschillende stijlen op elkaar kunnen inspelen, kan helpen bij het succesvol omgaan met veranderingen en het samenstellen van effectieve veranderteams.

Veranderen binnen organisaties is een complexe en individuele reis. Het begrijpen van verschillende veranderstijlen volgens de kleurentheorie biedt waardevolle inzichten om effectiever te navigeren door veranderingen en deze te sturen. Of je nu de geeldrukdenker bent die krachten bundelt, de blauwdrukdenker die strategisch plant, de rooddrukdenker die motiveert, de groendrukdenker die faciliteert, of de witdrukdenker die verandering laat ontvouwen – de kleurentheorie biedt een palet aan mogelijkheden om succesvolle veranderingen te bevorderen.

Bron: 
De kleurentest voor veranderaars
Hoe handelt u in een veranderproces

Begrijp de noodzaak van verandering

De eerste stap bij het managen van verandering is om de noodzaak ervan te begrijpen. Waarom is verandering nodig? Wat zijn de voordelen van de verandering? Dit kan variëren van het verbeteren van de efficiëntie van bedrijfsprocessen tot het aanpassen aan nieuwe technologieën of het inspelen op veranderende marktomstandigheden. Het is belangrijk om de noodzaak voor verandering duidelijk te communiceren naar alle betrokkenen om weerstand tegen de verandering te verminderen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de digitale transformatie van de media-industrie. Met de opkomst van digitale technologieën en veranderende consumptiepatronen is het voor mediabedrijven van vitaal belang geworden om zich aan te passen aan deze veranderingen om relevant te blijven. Bedrijven zoals Netflix en Hulu hebben de manier waarop mensen media consumeren radicaal veranderd en hebben traditionele tv- en filmproducenten gedwongen om zich aan te passen aan deze nieuwe realiteit. Door de noodzaak voor verandering te begrijpen, hebben sommige van deze bedrijven hun businessmodellen en strategieën aangepast om te blijven concurreren in deze nieuwe digitale wereld.

Stel duidelijke doelen en verwachtingen

Het is belangrijk om duidelijke doelen en verwachtingen te stellen voor de verandering. Wat is het beoogde resultaat van de verandering? Wat zijn de specifieke doelen die moeten worden bereikt? Door duidelijke doelen en verwachtingen te stellen, kunnen betrokkenen zich concentreren op wat er moet worden bereikt en kunnen ze de voortgang van de verandering meten. Een voorbeeld van het stellen van duidelijke doelen en verwachtingen, is een organisatie die besluit om over te stappen op een nieuwe Agile projectmanagementmethode. Om deze verandering succesvol te laten verlopen, moeten er duidelijke doelen en verwachtingen worden gesteld voor het implementatieproces en de uitvoering van de nieuwe methode. De doelen kunnen bijvoorbeeld zijn om de efficiëntie en snelheid van projecten te verbeteren, terwijl de verwachtingen zouden kunnen zijn dat alle teamleden een training volgen en zich aan bepaalde nieuwe procedures en regels houden. Door duidelijke doelen en verwachtingen te stellen, kunnen de organisatie en haar werknemers zich richten op wat er moet worden bereikt en hoe dit moet worden gedaan, wat de kans op succes vergroot.

Betrek belanghebbenden

Het betrekken van belanghebbenden bij de verandering kan helpen om hun betrokkenheid en toewijding te vergroten. Door hen te betrekken bij het proces en hen inspraak te geven in de verandering, kunnen zij zich eigenaar voelen van de verandering en zich meer verbonden voelen met het bedrijf. Je zou hierbij kunnen denken aan een non-profitorganisatie die een nieuwe campagne lanceert om bewustzijn te creëren voor een specifieke kwestie. Om deze campagne succesvol te laten verlopen, is het belangrijk dat de organisatie belanghebbenden, zoals donateurs, partners en vrijwilligers, betrekt bij de planning en uitvoering van de campagne. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er focusgroepen worden gehouden om feedback te verzamelen, dat vrijwilligers worden gerekruteerd om te helpen bij de campagne-activiteiten en dat de campagne wordt gepromoot op sociale media om een groter publiek te bereiken. Door belanghebbenden te betrekken, kan de organisatie hun steun en bijdrage aan de campagne maximaliseren.

Versterk de capaciteiten van medewerkers

Een belangrijk aspect van verandermanagement is het versterken van de capaciteiten van medewerkers. Door middel van training en ontwikkeling kunnen medewerkers de vaardigheden en kennis opdoen die nodig zijn om de verandering te implementeren en te ondersteunen. Bijvoorbeeld een bedrijf dat een nieuw softwarepakket gaat gebruiken voor het beheren van klantgegevens. Om dit project succesvol te laten verlopen, is het belangrijk dat het bedrijf de capaciteiten van haar medewerkers versterkt door trainingen en workshops te organiseren om hun vaardigheden en kennis over het nieuwe systeem te verbeteren. Door medewerkers te helpen zich comfortabeler te voelen met het nieuwe systeem, kunnen fouten worden verminderd, de efficiëntie worden verhoogd en kunnen medewerkers sneller en effectiever werken. Door de capaciteiten van medewerkers te versterken, kan het bedrijf betere resultaten behalen bij de implementatie van het nieuwe systeem.

Een verandering dient u te zien als een geheel, waarbij elk inzicht nauwkeurig moet worden gepland en geïmplementeerd. Verandermanagement is een continu proces is en dat veranderingen in de loop van de tijd kunnen plaatsvinden. Het is daarom belangrijk om regelmatig de voortgang te evalueren en indien nodig aanpassingen te maken aan uw plan.

Ten slotte is het belangrijk om te onthouden dat verandermanagement niet altijd gemakkelijk is en dat er weerstand kan zijn tegen verandering. Het is belangrijk om deze weerstand te erkennen en te begrijpen waarom mensen misschien terughoudend zijn om te veranderen.

SCHRIJF MEE

Schrijf 3 columns of artikelen (binnen een jaar) en ontvang een gratis pro-abonnement twv €200,--

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren.

Deel uw kennis en ervaring

Meer over Verandermanagement