Wordt in uw organisatie ook periodiek de medewerkerstevredenheid gemeten? Na lange en uitvoerige enquêtes rolt er een indrukwekkend rapportcijfer of percentage uit. Maar wat heeft u daar eigenlijk aan? Welke norm hanteert u? Is een 7 goed of juist niet goed genoeg? Al die enquêtes zijn helemaal niet nodig.

Inzicht in medewerkers
Misschien moet u eens proberen uw klanten en medewerkers op een heel andere, veel eenvoudigere manier te benaderen. Een goede en open communicatie is daarvoor een voorwaarde. Het werkt als volgt:

Medewerkerstevredenheid
Stel uw mensen eens de volgende vraag. Welke uitspraak past het beste bij uw werk?

Lees ook:

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) leidt tot minder tevredenheid

1. Wow, wat hou ik van mijn werk!
2. Ik kan er mee leven.
3. Ik wou dat ik dit niet hoefde doen.

Upgraden
Krijgt u al een beeld? Stel u vervolgens de vraag hoe u de mensen naar niveau 1 kunt halen.

Een nadeel van deze benadering is overigens dat de klant uit beeld kan verdwijnen. De vraag ‘Hoe kunnen we onze klanten beter bedienen’ moet dus ook altijd in de communicatie aan de orde komen.

Tot slot
Zie de ‘related items’ bij dit bericht voor meer informatie:

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Sommige managers verlangen terug naar het rollenpatroon uit oude tijden. Toen had de baas een knecht, en de heer een slaaf. Maar waren dat echte ‘mede-‘werkers? Typisch een stellingname van managers met het “Ik weet het beter” synDROOM, om onderzoek naar medewerkerstevredenheid te bagatelliseren.

x
x