Het waarom in organisaties

Waarom kunnen volwassenen die hypotheken afsluiten, huizen kopen en pensioenen regelen op hun werk geen gummetje bestellen?
Waarom voeren we oorlogen om democratie te brengen en zijn onze organisaties autocratisch georganiseerd?
Waarom ligt de nadruk in organisaties bij ontwikkeltrajecten altijd op het ‘trainen van het slechte linkerbeen’?
Waarom zijn er in vrijwel alle organisaties taakomschrijvingen terwijl waneer medewerkers zich er strikt aan houden dit ervaren wordt als een langzaam-aan-actie?
Waarom besteden organisaties veel geld aan klantvriendelijkheidtrajecten terwijl ze in hun commerciële strategieën spreken over het uitmelken van cash-cows?
Waarom wordt het denken in organisaties exclusief gereserveerd voor staf- en managementfuncties en wordt een groot gedeelte van de denkkracht van andere medewerkers niet benut?
Waarom kun je op zondag wel werken en op maandag niet naar de film?
Waarom slagen organisaties er stelselmatig in maximaal tussen de 20-40% van de potentiële talenten van medewerkers te benutten?
Waarom verkiezen we in organisaties de illusie van controle en het overwaarderen van feitelijke informatie terwijl keer op keer blijkt dat alles complexer en grilliger is dan wij doen voorkomen?
Waarom verandert alles (en snel!) en is de wijze waarop organisaties georganiseerd zijn de laatste 100 jaar nauwelijks veranderd?
Waarom zijn er in veel organisaties gedetailleerde gedragsvoorschriften terwijl mensen in andere settings heel goed in staat blijken te zijn verantwoordelijke keuzes zelf te maken?
Waarom werkt de stratenmaker die na 10 jaar loondienst voor zichzelf begint op eens netter, harder en met veel meer resultaat?
Waarom wordt er in organisaties stelselmatig (te?) veel tijd en energie gestoken in het uitgevoerd krijgen van beleidsbesluiten en wordt de autocratische besluitvormingscyclus als effectief beoordeeld?
Waarom is monocultuur organisatiedoel nummer één terwijl de natuur ons keer op keer laat zien dat alleen diversiteit leidt tot continuïteit?
Waarom wordt in organisaties informatie als kengetallen en benchmarking als harder en realistischer gezien dan het oordeel van een bewezen vakman uit de praktijk?
Waarom wordt het stellen van ´waarom vragen´ als lastig en niet effectief ervaren, terwijl 3 ´waarom antwoorden´ verder, inzicht en bewustzijn aan de horizon gloort?

Edwin de Bree
Ondernemerschap NU!
www.ondernemerschap.nu

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Martin Veenendaal
1) Over de taken van de Gummetjesbesteller is door een dure gek diep nagedacht.
2) Omdat die oorlogen werden verloren als de veldslagen democratisch geleid werden.
3) Het inzicht dat, hoe en waarom slechte linkerbenen uitstekend functioneren gaat managers veel te hoog.
4) Taakomschrijvingen zijn er om taakomschrijvers aan het werk te houden.
5) De toegevoegde waarde van schaamte, fatsoen en integriteit is lastig te becijferen.
6) Staf en management denken te weten wat denken is.
7) Illusies in stand houden vergt offers.
8) Eerlijk is eerlijk: zelf realiseren medewerkers maar 10% van hun potentiële talenten -anders joegen ze hun managers wel direct de Noordzee in.
9) Het salaris moet gerechtvaardigd worden.
10) Macht is eenvoudig.
11) Binnen die organisaties vergat men de harten van die medewerkers te winnen.
12) De zelfstandige stratenmaker verspilt geen energie meer aan het efficiënt en effectief overleven van management.
13) Het geloof dat modern management zinvol is vergt kruistochten en creatieve zelfrechtvaardiging.
14) De natuur is buiten, management loopt binnen.
15) Managers zijn te dom om zelf een vak te leren.
16) Ieder inzicht en ieder bewustzijn is bedreigend voor de positie van de manager.

Peter de Kock
Beste Edwin, dankzij jouw vragen heb ik een heerlijk feest der herkenning gevierd.

Mijn favorieten:
1. Waarom voeren we oorlogen om democratie te brengen en zijn onze organisaties autocratisch georganiseerd?
2. Waarom zijn er in vrijwel alle organisaties taakomschrijvingen terwijl waneer medewerkers zich er strikt aan houden dit ervaren wordt als een langzaam-aan-actie
3. Waarom wordt het denken in organisaties exclusief gereserveerd voor staf- en managementfuncties en wordt een groot gedeelte van de denkkracht van andere medewerkers niet benut?

Ik zag ooit iemand met een T-shirt met opdruk "Only sheep need a leader". Ik denk dat het waar is. Ongehoorzaamheid is de nieuwe deugd !

Hartelijke groet, Peter de Kock
Dick Haasbroek
Zoekt u het nog maar eens na. Het verhaal van Midas Dekkers waarom vissen in scholen zwemmen. Bij de vissen heeft dat te maken met een beperkte hersenfunctie. En wie zwemt er dan voorop? Inderdaad, degeen met het grootste hersendeficit.

Als Darwin gelijk heeft...

Meer over Ondernemerschap