Channels

Geluk speelt een belangrijke rol in de mate van tevredenheid en betrokkenheid van werknemers, zo toonde onderzoek uit 2016 van Cornerstone OnDemand in samenwerking met IDC al aan. Niet zo gek dus dat de functie van Chief Happiness Officer (CHO) aan een voorzichtige opmars bezig is. Hoewel het aantal fulltime CHO’s op dit moment nog relatief klein is in ons land, is de verwachting dat hun aantal zal stijgen de komende jaren.

Betekent dit dat de HR-afdelingen van bedrijven waar geen CHO aangesteld is, het stimuleren van een geluksgevoel bij medewerkers links moeten laten liggen? Uiteraard niet! Daarom geef ik zes eenvoudige tips waarmee iedere HR-professional voor meer geluk op de werkvloer zorgt.

 1.  Toon respect
  Het klinkt wellicht triviaal, maar de eerste stap is ervoor zorgen dat elke werknemer met respect behandeld wordt. Een werknemer die het gevoel heeft slechts een nummer te voor zijn werkgever, zal zich hoogstwaarschijnlijk niet op zijn plek voelen. Sterker nog, grote kans dat hij op zoek is naar een andere baan.
 2. Leg een goede basis
  Zonder fundament bouw je geen stabiele woning. Hetzelfde geldt voor het creëren van gelukkige werknemers. Zorg er daarom voor dat in de basisbehoeften wordt voorzien: marktconform salaris, groeimogelijkheden, goede arbeidsvoorwaarden, et cetera. Om in bouwmetaforen te blijven: zonder goed fundament is het zinloos om werknemers een kantoor met uitzicht te beloven.
 3. Bied inspraakmogelijkheden
  Werknemers willen gehoord worden, zorg er daarom voor dat ze de mogelijkheid hebben om ideeën of suggesties te delen over hoe zij denken (nog) meer plezier uit hun werk te kunnen halen. Door te luisteren kom je erachter wat hun wensen zijn en kun je hier snel en adequaat op inspelen. Om inspraak te faciliteren is het belangrijk om hier kanalen voor in te richten en te laten zien dat er wat wordt gedaan met de feedback van werknemers.
 4. Wees flexibel
  De mogelijkheid om de eigen werktijd in te kunnen delen, draagt bij aan de werknemerstevredenheid. Sommige bedrijven (met als meest bekende voorbeeld Google) gaan nog een stap verder en bieden werknemers tijd om aan creatieve ideeën te werken die niet noodzakelijkerwijs met hun eigenlijke werkzaamheden te maken hebben. Niet alleen maakt dit werknemers gelukkiger, het kan ook interessante nieuwe toepassingen opleveren. Google’s Gmail is één van de bekendste voorbeelden van een toepassing die in ‘creatieve tijd’ is bedacht en ontwikkeld.
 5. Creëer randvoorwaarden
  Geluk zit ‘m niet alleen in het werk zelf, ook de omgeving waarin gewerkt wordt speelt hier een rol in. Met name millennials zijn gevoelig voor zaken als verantwoord ondernemen en gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan biologisch eten in de kantine, voldoende natuurlijk licht en groen in kantoorruimtes en het ondersteunen van goede doelen.
 6. Teamwork makes the dream work
  Stimuleer teamwerk en laat werknemers samenwerken om gezamenlijke doelen te bereiken. Op die manier wordt niet alleen de teamgeest versterkt, ook is het een manier om werknemers van elkaar te laten leren en zo beter te worden. En dat zorgt voor meer betrokkenheid en tevredenheid.

Ook zonder toegewijde Chief Happiness Officer kan HR het geluksgevoel op de werkvloer stimuleren. Het is de taak van HR om ervoor te zorgen dat geluk zo veel mogelijk onderdeel uitmaakt van het DNA van de organisatie. Want uiteindelijk heeft het hele bedrijf daar baat bij.

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x