Visie vertalen naar realiteit

Columns

Richting geven en duidelijkheid scheppen zijn de eerste verantwoordelijkheden van een leider. Met behulp van een missie en een visie maakt een leider duidelijk waarom de organisatie moet blijven bestaan, wat haar bestaansrecht is, maar ook waar de organisatie op de langere termijn wil uitkomen. Het merendeel van leidinggevenden en managers beschouwt het hebben van een visie als een nuttig managementinstrument. Een visie werkt samenbindend, het inspireert medewerkers en kan een bijdrage leveren aan omzet- en winstcijfers.

Collectieve ambitie

Volgens Mathieu Weggeman (‘Leidinggeven aan professionals? Niet doen’) is het de taak van het hoger management om te investeren in het ontwikkelen van een collectieve ambitie (de combinatie van missie en visie). ‘Een collectieve ambitie moet door iedere...

Meer over Missie en visie