Visie vertalen naar realiteit

Columns

Richting geven en duidelijkheid scheppen zijn de eerste verantwoordelijkheden van een leider. Met behulp van een missie en een visie maakt een leider duidelijk waarom de organisatie moet blijven bestaan, wat haar bestaansrecht is, maar ook waar de organisatie op de langere termijn wil uitkomen. Het merendeel van leidinggevenden en managers beschouwt het hebben van een visie als een nuttig managementinstrument. Een visie werkt samenbindend, het inspireert medewerkers en kan een bijdrage leveren aan omzet- en winstcijfers.

Collectieve ambitie

Volgens Mathieu Weggeman (‘Leidinggeven aan professionals? Niet doen’) is het de taak van het hoger management om te investeren in het ontwikkelen van een collectieve ambitie (de combinatie van missie en visie). ‘Een collectieve ambitie moet door iedere...

Otto mooi geformuleerd. Stukje theorie stukje praktijk. Waardevol.
Het is jammer dat de orde van de dag geen rekening houdt met de zorgvuldig geformuleerde missie, let wel visie en strategie.
Het bedrijfsleven kent nogal wat variabelen, economische malaise, heftige concurrentie, faillisement etc.
Mensen moeten veranderen, strategie aanpassen. Soms is de prijs die moet worden betaald voor de geformuleerde missie en/of visie veel te hoog.
Het management , de visionairs krijgen hun deel.
De rest blijft achter met een flinke kater.
De trots heeft een deuk opgelopen.
En dan, weer veranderen, nieuwe visie, nieuwe strategie...
Flexibiliteit heeft zijn grenzen en je kunt geen afscheid blijven nemen.
Theorie en praktijk blijft helaas een groot verschil.

Meer over Missie en visie