Vijf krachten om ze mee te krijgen

Cover stories · Boeken

Hoe krijg je ze mee? Een vraag waar menig veranderaar zich het hoofd over breekt. ‘Ze’ slaat in dit geval op de medewerkers binnen organisaties. De veranderaar is de manager of een intern dan wel extern adviseur. Mars omschrijft in haar boek vijf krachten, waar een veranderaar invloed op moet uitoefenen, wil een verandering succesvol zijn. Achtereenvolgens passeren in het boek de begrippen urgentie, ambitie, planning, interactie en leiderschap. Allen als middel om ‘ze mee te krijgen’ of zoals Mars het omschrijft: ‘te streven naar verbinding’.

De doorgewinterde veranderaar denkt wellicht: dat klinkt weinig vernieuwend! Daar zit iets in. Wie baanbrekende nieuwe inzichten op het gebied van verandermanagement verwacht, legt het boek uiteindelijk wat teleurgesteld terzijde. Toch biedt dit boek ...

De bondige recensie door Cynthia van der Zwan geeft een aantal haakjes die me nieuwsgierig maken naar haar visie op weerstand. De eerste alinea bij de aandachtspunten vind ik spannend. Ik zie uit naar een artikel van Cynthia hierover ...
Derek de Beurs
Over verandermanagement is al zoveel geschreven dat het moeilijk is om door het bos de bomen te zien. Cyntia van der Zwan geeft een intelligente analyse die mij als minder ervaren veranderaar geprikkeld heeft om dit boek in ieder geval te lezen.

Meer over Weerstand tegen verandering