Channels
 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Interessant artikel aangevuld met de opmerking dat als er geen voedende leider is toch maar zelf op zoek moet worden gegaan naar voeding .

Dag Jan-Hein, helemaal eens! Het al dan niet aanwezig zijn van voedend leiderschap ontslaat je niet van je eigen verantwoordelijkheid voor jezelf en anderen te zorgen.

Een voedend stuk, dat zeker David. Compact geschreven, gecondenseerde inhoud, lean ook in de zin van geen verspilling met overbodige woorden. Bijna hermetisch en tegelijkertijd talloze haakjes om bij aan te haken. Het is een betoog waarbij ik vooral aansla op filosofisch niveau. Momenteel ben ik zelf wat pragmatischer bezig (en op een wat minder diep niveau wellicht dan zin- en betekenisgeving, maar niet instrumenteel) bij SAA met o.a. dienstbaar opdrachtgeverschap en coachend leiderschap.

Je schrijft : “De voedende leider zorgt dat iedereen zijn natuurlijke plek in de systemische ordening heeft. Er is duidelijkheid over de richting en erkenning voor een ieders toegevoegde waarde.” Ik realiseer me dan dat ik nu nog niet zoveel voedende leiders ken, vooral omdat zij doorgaans zelf ook, op zijn minst deels, onbewust gestuurd worden in het complexe sociale systeem…met cyclische eigenschappen en nesteling in de cultuur.
Oké, het is misschien niet eenvoudig om voedend leiderschap te ontwikkelen, maar jij doet in ieder geval wel een inspirerend appèl. Ik voeg er de volgende opmerking aan toe, om de gemiddelde leider mentaal wat te ontlasten: het gaat vooral om collectieve bewustwording, en dan is een logische volgende stap in onze cultuur: communicatieve zelfsturing. Lees ‘Logica van het gevoel’ van Arnold Cornelis.

Een vergelijking tussen bijvoorbeeld een gemeentelijke secretarie in 1979 met die van een stadhuisorganisatie nu weerlegt de premisse dat een overheid moeilijk te veranderen is.

In de tussenliggende tijd is er heel veel veranderd:
1. Dienstverlening aan de burger is sneller, goedkoper en klantvriendelijker.
2. Communicatie tussen overheid en burger is opener en duidelijker.
3. Interne en externe verantwoording van beleidsuitvoering en financiële middelen is sterk verbeterd.
4. Meer sturing op output (productbegrotingen) in plaats van input en throughput.
5. Via delegatie en mandaat meer ruimte voor beslissingen op lagere ambtelijke echelons, waardoor effectiever en efficiënter handelen mogelijk is in situaties waar dat bestuurlijk en door burgers gewenst is.
6. Natuurlijk is er nog meer… ;-)

Na bijna veertig jaar werken binnen en voor de overheid op (interim-) management- en directieposities moest mij dit even van het hart.

Dat de overheid moeilijk te veranderen is, vind ik een mythe.

Voedend leiderschap? De ambtenaar als kind aan de borst? Ik krijg er de kriebels van.

Tja … op zich een waardevolle oproep. Maar ik zie de onderliggende overheidsomgeving niet > dit is overal meer of minder nuttig. En Lean wordt wel gemakkelijk geleand; is dat dan toch niet veel meer dan Haarlemmerolie-van-het-moment?

Toon alle 5 reacties
x
x