Manager, kom op voor vakmanschap

Columns

In de jaren negentig sloeg ook een virus wild om zich heen, het neoliberalisme. Alles zou beter worden als de markt zijn werk maar zou doen. Terugkijkend zien we dat ziekenhuizen met elkaar concurreren wat niet gunstig uitpakte. We zien dat ondernemingen die het goedkoopst de door de overheid gevraagde producten en diensten beloofden te leveren, stelselmatig die aanbestedingen wonnen. De gevolgen zagen we ook. ICT-trajecten die moesten stoppen of uit de bocht vlogen, openbaar vervoer van matige kwaliteit en problemen in de zorg door gebrek aan samenwerking. Het vakmanschap kwam op de tocht.

Opkomst van de Technocraat

In die jaren negentig was de opvatting dat een manager geen verstand hoefde te hebben van wat een organisatie voortbrengt, een heel gangbare. Menig organisatie werd sindsdien...


Meer over Leidinggeven