Channels

Veel onderzoek is er gedaan naar de succesfactoren voor innovatie. De invoering van nieuwe innovatieve producten en diensten mislukken nogal eens of brengen niet het succes waarop gehoopt is. Wat maakt een innovatie succesvol en waarom mislukken innovaties? Welke succes-factoren spelen een doorslaggevende rol?

Succesfactoren bij innovatie
• Inspirerende, waardegerichte leiders
• Een diverse teamsamenstelling
• Een mt dat het goede voorbeeld geeft
• Sturen op motivatie en betrokkenheid
• De héle organisatie doet mee

Onlangs is onderzocht waar een ‘creativiteitscultuur’ uit bestaat. Deze is voor te stellen als een pyramide bestaande uit drie lagen. De basis is onderling vertrouwen. Daarboven is sprake van een verrijkende gemeenschap. Hierin stimuleren de leden elkaar, het gemeenschappelijk belang van het collectief heeft prioriteit. Bovenaan de pyramide is de derde laag: de creativiteitsbeleving zelf. In psychologische waarden uitgedrukt komen deze drie lagen overeen met een gevoel van veiligheid als basis, daarboven komt dan het gevoel van erkenning en behoren tot een groep dat uiteindelijk resulteert in de beleving van energie en vreugde die samengaat met creativiteit.

Lees ook:

Een gezond leerklimaat voor gezonde professionals

Openheid en diversiteit
Een cruciaal punt voor het welslagen van innovatie: de openheid en diversiteit van teams en organisaties.

Innovatie ontstaat door nieuwe ideeën;
gesloten systemen sluiten op termijn gezien het ontstaan van nieuwe ideeën uit omdat dit soort systemen de buitenstaanders uitsluiten die met vernieuwing komen. De capaciteit tot innovatie zal toenemen indien een organisatie diversiteit ook ‘buiten de eigen soort’ verlegt.

Dat wil zeggen wanneer niet alleen wordt samengewerkt met organisaties uit de eigen sector, maar óók met organisaties uit geheel andere sectoren, kenniscentra en overheden. En niet te vergeten met kunstenaars en ontwerpers vanwege hun creatieve denkkracht. Pas recent is de gedachte opgekomen dat de capaciteit tot innovatie ook zal toenemen als vooral de verbindingen tussen diverse partijen in een complex netwerk worden versterkt in plaats van de afzonderlijke partijen zelf sterker te maken.

Innovatie wordt gezien als de belangrijkste uitdaging voor hedendaagse organisaties. Het Flexibel organiseren, Dynamisch Managen en Slim Werken in een context van externe samenwerking, stakeholders en strategische regelgeving zullen leiden tot een herijking van fundamentele bronnen van productiviteitsgroei en duurzaam concurrentievoordeel van de betrokken organisaties.

Lees meer over innovatie op:
InnovatiefOrganiseren
Sociale innovatie en HRM: een schijnhuwelijk?

Sociale innovatie staat al lang in de belangstelling. … een toenemende succesfactor voor innovatie als motor voor bedrijfsresultaten in een kenniseconomie …

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (bron: Sigma-Online)

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

In het artikel ‘Succesfactoren bij innovatie’ wordt verwezen naar een recent onderzoek naar ‘creativiteitscultuur’; waar deze uit bestaat.
Waar kan ik dit onderzoek ergens terugvinden?

Bij voorbaat dank, Frans vd Berg

x
x