Standsverschillen oorzaak van weerstand tegen verandering?

Columns

Weerstand van medewerkers tegen veranderingen kan verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat mensen al 30 jaar op een bepaalde manier werken en niet willen veranderen. Dit hoor je vaak, maar de medewerkers zelf spreken het vaak tegen. Hun versie van het verhaal is dat managers vaak veranderen om te veranderen. Of niet weten wat de gevolgen zijn van veranderingen.

Ze moeten altijd maar afwachten wat er met hun eigen baan gebeurt. Vaak komt het netto neer op meer werk doen met minder mensen, en daar zitten ze niet echt op te wachten. "Wat me vooral stoort", zei een medewerker onlangs, "is dat die chefs goed lopende processen en teams corrigeren. Loopt het net lekker, komen zij weer langs". De irritatie was goed voelbaar.

Ik ben nu zelf al bijna 20 jaar aan het werk in veranderingsproces...

Lid sinds 2020
Volgens mij zit je hiermee op een goed spoor, Bert.
In ieder geval zit er mijns inziens een verschil tussen mensen, die (mee) bepalen wat er met hen en hun omgeving gebeurt, en zij die veel meer van anderen te horen krijgen, wat zij moeten doen en met hoeveel mensen, in welke omgeving, etc.

Meer over Werkvloer