Samenspel als stimulans van psychologische veiligheid

Cover stories

Het gevoel hebben om erbij te horen. Zeggen wat je op het lever hebt. Fouten openlijk durven te bespreken. Onbevreesd presteren. De boel uitdagen en in beweging brengen. En tegelijkertijd voor een positieve sfeer zorgen. Je zou zeggen dat het de gewoonste zaak in de wereld is. Maar dat is niet zo. Psychologische veiligheid is een kwestie van kleine stappen maken en samenspel. Hoe dat werkt, lees je in dit artikel. 

Veelbesproken, maar weinig toegepast

Psychologische veiligheid is het best bewaarde geheim om teams vleugels te geven. Het geeft medewerkers het gevoel erbij te horen, moedigt hen aan hun mening te geven, gemaakte fouten openlijk te bespreken en veelbelovende ideeën aan te dragen. Het leidt tot verbeteringen in eigenaarschap, samenwerking, leren, creativiteit en presteren.<...

Meer over Emotie management