Rendement via een artistieke kijk op de economie?

Columns

NRC columnist Bas Heijne verwoordde de pijn weer eens raak: “ Als iedereen aan de goede kant staat, hoe heeft het dan zo fout kunnen gaan?” Het ging uiteraard om het vermaledijde rendementsdenken. Niemand durft er nog (openlijk) steun aan te betuigen maar we zitten er wel mee opgescheept.

In een recente publicatie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid wordt fraai beschreven hoe de cultuursector vol in het mes van de toegevoegde waarde is gelopen. Lange tijd werd cultuur als een eigenstandige praktijk gezien en in nota’s over cultuurbeleid werd dan ook niet of nauwelijks gerefereerd aan de economische of maatschappelijke impact van kunst en cultuur.

Het ging mis toen kunst ruimer werd opgevat en ook populaire cultuuruitingen (lees: entertainment) in het plaatje werden meege...

Branko Lastdrager
Mooi, kraakhelder artikel met verfrissend perspectief dat om reflectie vraagt en vele vragen oproept :-)
Tako Hofstra
Goed artikel en mooie vorm van dwarsdenken. Dank.
graag gedaan :) - dank voor jullie reacties!
Heidi Linck
Wat zou dat inspirerend kunnen zijn, dat andere gesprek over de artistieke kwaliteiten van onze economie. Geweldig artikel.

Meer over Zingeving in werk en organisatie