Channels

De huidige en verwachte ontwikkelingen gaan gepaard met onzekerheden: voor de onderneming, de medewerkers en jezelf. De onzekerheden worden meestal met beproefde maatregelen en gedrag het hoofd geboden, d.w.z. volgens de bekende weg. De uitdaging van leiderschap is om juist nu te zoeken naar nieuwe wegen om samen de onderneming gezond te houden. Om realisatiekracht in de onderneming te ontsluiten. De belangrijkste succesfactor is als leider zelf het voorbeeld te zijn. Dat vergt continue zelfontwikkeling en moed om een nieuwe weg te gaan. Je zelf leiden stelt je in staat de onderneming effectiever te bege-leiden in grootse prestaties. Ga je de uitdaging aan of kies je voor de bekende weg?

Het enige constante is de verandering en dat gaat meestal gepaard met onzekerheid. Hoe ga je als leider om met de huidige onzekerheden, van jezelf, je medewerkers en je onderneming? Hoe leid je de onderneming door de veranderingen heen? Hoe activeer je realisatiekracht in de onderneming? Immers, de problemen lijken groot en de roep om daadkracht is erg luid.

In tijden van onzekerheid volgen leiders veelal de bekende weg. En dat is begrijpelijk vanuit de behoefte aan houvast in turbulente tijden, voor zichzelf en voor anderen. Leiders doen het bewust, maar vooral onbewust: de nieuwe uitdagingen het hoofd bieden met bekende, beproefde maatregelen en gedrag. Slechts zelden staan leiders zichzelf toe op zoek te gaan naar een vernieuwende en effectievere manier van leiden. Daar hebben zij simpelweg geen tijd voor! Het gevolg is dat de onderneming een oceaan aan mogelijkheden om succesvol te zijn onbenut laat.

Lees ook:

Maakt u kosten voor de juiste klant?

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg

De uitdaging van leiderschap is om juist nu te zoeken naar nieuwe wegen om samen de onderneming gezond te houden. Om onderneming en medewerkers te leiden in zelfvertrouwen, gezamenlijke kracht en verbondenheid. Om de oceaan van mogelijkheden in de onderneming te ontsluiten en aan te wenden om de problemen op te lossen. Met gezondheid in termen van financiën, producten & diensten, klanten en medewerkers tot gevolg. En de innovatie, productiviteit, effectiviteit en efficiëntie die daarmee samengaat.

Ontsluiten van de realisatiekracht in de onderneming zou het belangrijkst doel van leiders moeten zijn. Constant zoeken naar andere, creatieve, nieuwe manieren om waarde te creëren, klanten te bedienen, kosten te besparen, medewerkers te ontwikkelen en problemen op te lossen. Probleem? Crisis? Deze worden dan vooral gezien als aanleiding om creatief te worden. Wat doen wij er samen aan deze op te lossen? Hoe genereren wij samen meer-waarde?

Het is daarom nu van essentieel belang jouw leiderschap bewuster ter hand te nemen. Het is waardevol en zinvol voor de klanten en de medewerkers van de onderneming. Het is belangrijk voor het voortbestaan en de ontwikkeling van de onderneming. En het is absoluut leuk en waardevol voor jouw eigen groei. Waarde en betekenis voor de omgeving en voor jezelf staan hierbij centraal.

De belangrijkste succesfactor is zelf het voorbeeld zijn door het eigen gedrag. Medewerkers zijn bereid om het beste uit zichzelf te halen als zij zien hoe je het beste uit jezelf en de onderneming haalt. Door jouw gedrag, meer dan door woorden, worden de medewerkers geraakt, geïnspireerd, betrokken en uitgedaagd om creatief te zijn. Door jouw voorbeeld en waardering zijn zij bereid zich te laten leiden tot grootse en waardevolle prestaties.

Dat vereist continu zelf bewust aan de slag zijn met persoonlijk leiderschap. Het ontdekken van jouw authentiek leiderschap: het vermogen om door je daden hoop en richting te geven, bezieling op te roepen  en kracht te mobiliseren om vandaag in beweging te komen. Vertrouwen geven door samen met de medewerkers de schouders eronder zetten. Bewust zijn van de effecten van jouw gedrag op de omgeving als (in-)formele leider. Realiseren dat om mensen te kunnen leiden je eerst jezelf moet kunnen leiden. Regelmatig een pas op de plaats maken is voor jezelf dan ook van essentieel belang.

Om mensen te kunnen leiden moet je eerst zelf kunnen leiden

Het vergt moed en lef om een nieuwe weg te gaan. Leiders zijn bereid het vergrootglas op zichzelf te zetten. Daarbij is moed, om over de eigen onbewuste patronen en overtuigingen heen te stappen, van essentieel belang. Door je meer gewaar te zijn van jouw gedrag en het effect daarvan op de omgeving, ben je in staat meer lef te tonen, een nieuwe weg te gaan en effectiever te leiden. Passend bij jouw eigen-aardigheden en bij de situatie van het moment.

Je zelf leiden stelt je in staat om de onderneming effectiever te bege-leiden. Het biedt betere mogelijkheden om de uitdagingen het hoofd te bieden, met al jouw mogelijkheden als leider en met al de mogelijkheden van de onderneming. Het is een cruciale factor in de waarborging van de continuïteit van de onderneming.

Ga je zelf de uitdaging aan of kies je voor de bekende weg?

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

In één adem heb ik het bemoedigende verhaal van Reynold Chandansingh gelezen. Dat is nog eens duidelijke taal, zeg!

Nu naar Den Haag en de grote ‘schandaalproblemen’, bijv. in de zorgsector en de onderwijssector oplossen.

Iets meer toegespitst en wat concreter? Wat te denken van de problemen bij Orbis Medisch Centrum in Geleen:

“Onlangs is in de Limburgse plaats Geleen het Orbis Medisch Centrum geopend.
Dit zou het meest moderne ziekenhuis moeten zijn van ons land. De bouwkosten werden destijds geraamd op €197 miljoen, maar uiteindelijk heeft de bouw €370 mijoen gekost.
Volgens de nieuwe raad van bestuur heeft de vorige raad de bouwkosten volledig uit de hand laten lopen door zich niet af te vragen wat financieel mogelijk is maar door als uitganspunt te nemen ‘wat willen we’.
Of het ontstane financiële gat van €173 miljoen voorlopig kan worden gedicht met een overbruggingskrediet is aan de beide huisbankiers ABN Amro en Fortis.
Orbis is inmiddels aan het bezuinigen geslagen door voor €32 miljoen in de kosten te snijden en dat gaat 550 (!!!) personeelsleden hun baan kosten.
Maar dan nog blijft het zwaard van Damocles in de vorm van een faillissement boven het hoofd van Orbis hangen”.

Veel succes gewenst, dat gaat helemaal lukken!

PS
Kijk ook eens naar de column van Aysel Erbudak op BinnenlandsBestuur (weblink 3)

WEBLINKS:
[1] Ziekenhuiskrant
http://www.ziekenhuiskrant.nl/Nieuws-van-de-dag.2531.0.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4392
[2] Orbis Medisch en Zorgcentrum Laatste Nieuws
http://www.orbisconcern.nl/orbis/nieuwsrubriek/actueel/690792/
[3] Column Aysel Erbudak: Het ziekenhuis van de toekomst
http://www.binnenlandsbestuur.nl/opinie/columns/2009/het-ziekenhuis-van-de-toekomst.111398.lynkx

x
x