Projectmanagement nog onvoldoende

Actueel

Checklist met 7 punten om de vaart erin te houden.De kunst is om de druk op de ketel te houden. Zeven aandachtspunten voor projectmanagers.

Veel organisaties beschikken niet over een proces voor het identificeren van de opbrengsten en/of het monitoren van een project. 
De meeste bedrijven en instellingen grijpen pas in wanneer het fout dreigt te gaan. Doorgaans wordt de kwaliteit van projecten door organisaties qua tijd bewaakt door voortgangsrapportages, qua geld door gerealiseerd versus gepland budget en qua kwaliteit door de inzet van ervaren collega’s of reviews.

Projectmanagement: 7 punten om de vaart erin te houden

Veel projecten ontberen een adequate en strikte begeleiding met alle gevolgen van dien. Wat ook de redenen mogen zijn voor projectvertragingen, getalm heeft zelden iets po...

Arco Kats
Wow, wat een ongelofelijk goed inhoudelijk stuk. Helemaal eens met alle onderdelen. Het lastige is alleen dat iedereen dit soort zaken al lang weet en niemand de discipline daadwerkelijk op kan brengen om het toe te passen.

Hoewel ik de zelfde insteek toejuich pleit ik toch voor een andere insteek die toegevoegd moet worden. Laten we zeggen een punt 8. Vier, maak plezier, en geniet van alle deel-succesjes. En ja, die moet je wel kunnen herkennen. Dus neem in het plan de succesmomenten die je gaat tegenkomen op. Leg die vast en geniet er van als je ze behaald hebt.

Richt je niet te veel op het bewaken van de voortgang maar maak mensen in het team allemaal nieuwsgierig naar de voortgang. Dat voelt niet als verantwoording afleggen met alle mogelijke gevolgen van het maken van missers maar dat voelt als het geven van cadeautjes.

Stop er dus ook wat meer luchtigheid in!

Hartelijke groet
Arco Kats

Theatertrainer www.Prins4.nl
Eddy Hoogendijk
Miranda,

Je schrijft bij punt 2: "Wat met het project beoogd wordt en welke verbeteringen het bedrijf ermee wil bereiken binnen welke tijd, moet ondubbelzinnig vaststaan bij de projectleider."

Helemaal mee eens, maar ook hier een toevoeging: Het moet ook duidelijk zijn bij degene die - binnen de stuurgroep, of project board - uiteindelijk zal moeten accepteren. Dat betekent dat er dus op voorhand duidelijkheid moet worden gegeven, en dat vinden mensen op directieniveau niet altijd fijn… die willen nog wel eens opties open houden…

Aan de projectleider om vooraf dan toch voldoende duidelijkheid af te spreken, een spel wat lang niet altijd eenvoudig is. Maar lukt het nu niet, dan komt er later zeker discussie over wat de projectleider gaat opleveren.
Succes projectleider!

Juist om deze discussie te faciliteren bieden wij een onderzoek Investeringsbeslissing. Het geeft duidelijkheid of de doelen en baten voldoende duidelijk zijn en eenduidig worden geïnterpreteerd, en of alle relevante informatie voor de "Go/No-go" beslissing nu voorhanden is. Voor meer info: http://j.mp/Sirtby

Meer over Projectmanagement