Van proceseigenaar naar procesleider

Columns

Survival of the fittest. Iedereen weet al lang dat dit niet betekent dat de sterkste overleeft, maar degene die zich het beste weet aan te passen aan de veranderende omgeving.

Procesmanagement gaat bij veel organisaties nog steeds over het optimaliseren van de bestaande situatie. Dit is voornamelijk een intern feestje gericht op het wegnemen van knelpunten. Een proceseigenaar stuurt dan een proces aan en monitort dat het proces naar behoren wordt uitgevoerd. Dat is natuurlijk belangrijk, maar leidt in een continu veranderende omgeving al snel tot tunnelvisie. Je ziet zelden een proceseigenaar een meerjarenplan voor zijn of haar proces presenteren, alles is gericht op het hier en nu. De organisatie eindigt met een proces dat uitstekend is georganiseerd, maar totaal niet meer aansluit bij de...

Onno Rooderkerk
Lid sinds 2019
Een innovatiebudget is binnen mijn beleving één van hygiëne factoren voor procesoptimalisatie.

De vraag is welk proces geoptimaliseerd dient te worden en welke aanpalende processen er in de directe of indirecte periferie van het te optimaliseren proces geraakt gaan worden?
Voorts is de vraag welke impact de voorgenomen optimalisatie heeft op de organisatie en haar share en stakeholders. Welke invloed heeft de procesoptimalisering op de propositie, de marketing mix, (product)kosten, bezetting, kwaliteit van de bezetting, automatiseringsgraad, SLA’s, de relatie met share en stakeholders?

Voorafgaand aan een voorgenomen procesoptimalisatie is een gedegen impactanalyse meer dan wenselijk. De uitdaging ligt in het overzien en doorgronden van de totale waardeketen.
Op basis van de impactanalyse, waarin de bevraging van share en stakeholders is meegenomen, kunnen in overleg met share en stakeholders, goed afgestemde plannen voor de korte, midden, en lange termijn gemaakt worden.

De rol, bevoegdheden, taakomschrijving en het budget van procesleider zal afgestemd moeten zijn met de relevante share en stakeholders binnen de te optimaliseren waardeketen.

Meer over Organisatieontwerp