Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Een innovatiebudget is binnen mijn beleving één van hygiëne factoren voor procesoptimalisatie.

De vraag is welk proces geoptimaliseerd dient te worden en welke aanpalende processen er in de directe of indirecte periferie van het te optimaliseren proces geraakt gaan worden?
Voorts is de vraag welke impact de voorgenomen optimalisatie heeft op de organisatie en haar share en stakeholders. Welke invloed heeft de procesoptimalisering op de propositie, de marketing mix, (product)kosten, bezetting, kwaliteit van de bezetting, automatiseringsgraad, SLA’s, de relatie met share en stakeholders?

Voorafgaand aan een voorgenomen procesoptimalisatie is een gedegen impactanalyse meer dan wenselijk. De uitdaging ligt in het overzien en doorgronden van de totale waardeketen.
Op basis van de impactanalyse, waarin de bevraging van share en stakeholders is meegenomen, kunnen in overleg met share en stakeholders, goed afgestemde plannen voor de korte, midden, en lange termijn gemaakt worden.

De rol, bevoegdheden, taakomschrijving en het budget van procesleider zal afgestemd moeten zijn met de relevante share en stakeholders binnen de te optimaliseren waardeketen.

x
x