De inrichting van procesgericht werken

Columns

Veel organisaties zijn bezig met de inrichting/ invoering van procesmanagement (ook wel BPM genoemd). Ondanks het feit dat er met de inrichting hiervan veel winst valt te behalen slagen slechts weinig organisaties hierin. Te vaak is het een feestje van een paar ‘specialisten’ die bezig zijn met een model, met tools, conventies e.d. en onvoldoende aansluiting hebben met de business. Dit is er de oorzaak van dat de organisatie niet verder komt dan voornamelijk theoretische discussies waarbij de business niet het gevoel heeft en in de praktijk ook niet merkt dat het hun gaat helpen.

Welke zaken rondom procesmanagement moeten organisaties onderkennen en welke vragen moet het management beantwoorden wil men succes boeken?  Hier volgen de punten die men aandacht moet geven om procesgericht werke...

Meer over Oplossingsgericht managen