Private equity in de polder (II)

Columns

Je kunt vandaag de dag geen krant opslaan of je wordt als lezer geconfronteerd met de alomtegenwoordigheid van private equity [‘PE’]-ondernemingen. Welke cocktail aan ingrediënten maakt dergelijke ondernemingen nu zo succesvol?

Private equity is risicodragend vermogen voor de financiering van niet-beursgenoteerde ondernemingen, zoals familiebedrijven of bedrijven die via een ‘buy-out’ – een verzelfstandiging qua eigendom - worden overgenomen door het management. Dit betekent in beginsel dat ook starters en kleine, snelgroeiende ondernemingen tot de PE-definitie behoren (hetgeen in Nederland overigens menig politicus niet duidelijk is). PE is een typische middellange termijn investering omdat doorgaans tussen de drie en zeven jaar in een onderneming wordt geïnvesteerd, waarna de investering...

Meer over Ondernemerschap