Hoe systematisch (niet) wordt gewerkt aan prestatieverbetering

Cover stories · Cases

Er is zoveel kennis over beter organiseren, maar zo vaak leidt die kennis niet tot betere prestaties. Maar leidinggevenden bij goed presterende bedrijven doen iets wezenlijks anders. Zij hebben zich het proces van prestatiemanagement systematisch eigen gemaakt. Dit is de ‘aorta’ van het bedrijf, want als dit proces niet op orde is dan staat de gezondheid op het spel. Je weet namelijk onvoldoende of het bedrijf ‘gezond’ is in termen van klanttevredenheid, kwaliteit van en betrokkenheid bij het werk en natuurlijk het rendement. In dit artikel staan drie belangrijke valkuilen waardoor in menig bedrijf het verbeteren van de prestaties systematisch om zeep wordt geholpen. Aan het eind vind je de belangrijkste lessen waar ‘goed’ prestatiemanagement om draait.

Wat is prestatiemanagement?

Ingrid Bennink
"Prestatiemanagement is bedoeld om een sociaal en verbindend proces te zijn". Hier word ik ontzettend blij van. Bedrijven bestaan nog steeds voornamelijk uit mensen. En mensen hebben emoties en dat bepaalt mede hun gedrag. Processen gaan om efficiëntie en effectiviteit. Maar de omgeving waarin ze uitgevoerd (moeten) worden is cruciaal. Als medewerkers zich niet veilig voelen, geen inzicht hebben wat zij nu precies bijdragen in de totale organisatie, als zij onduidelijkheid en onrust ervaren, dan komen al die zorgvuldig uitgedachte processen niet tot hun recht.
Prestatiemanagement gaat enerzijds over processen (als middel en niet als doel) en over het creëren van een ondersteunende en faciliterende omgeving waarin medewerkers het beste uit zichzelf willen en kunnen halen om kwaliteit te bieden aan de klant en het bedrijf/de organisatie succesvol te maken. Mensgericht prestatiemanagement verbindt de 'werkvloer' en management. Want deze - nu vaak 2 apartewerelden - hebben elkaar nodig. prestatiemanagement gaat dan ook over samen.
Guus Cruts
Hebben we hiermee nu wel of juist niet de managementmythe van de maand te pakken?
Rob ter Hedde
Lid sinds 2019
Hallo Ingrid en Guus,

@Ingrid: dank voor je positieve feedback en blijk van (h)erkenning. Je slaat met je commentaar precies de spijker op zijn kop.
Tegelijkertijd is het wel een hele uitdaging om het huidige management van organisaties te laten inzien dat prestatiemanagement meer is dan slechts KPI's en dashboards. "We hebben KPI's en dashboards dus 'het' is geregeld."

En daarmee @Guus is ons stuk vooral bedoeld om deze prestatiemanagement-mythe uit de wereld te helpen. Doe je mee?
Guus Cruts
Dag Rob,

Dank voor je reactie. Ik denk dat hierdoor nieuw inzicht ontstaat in hoe managementmythes ontstaan, c.q. nieuw inzicht in hoe een genuanceerde brede theorie over management kan ontaarden in een simplistische managementmythe. Medewerkers op de werkvloer worden nog wel eens geconfronteerd met simplistische schemaatjes, en als ze die maar ijverig zouden invullen, dan zou al het management goed geregeld zijn. Maar ga je dan de achterliggende boeken lezen, die de achterliggende managementtheorie wat breder uitleggen, dan blijkt het oorspronkelijk allemaal veel breder, genuaceerder, en met veel meer relativeringen bedoeld te zijn. Wat kunnen we hier voortaan aan doen? Moet er voortaan bij elk schemaatje een flinke disclaimer erbij worden gezet in de trant van: "DISCLAIMER: dit schemaatje is niet bedoeld als managementmythe, maar is slechts bedoeld als vereenvoudigde weergave van een veel complexere managementtheorie!"?

Meer over Performance management