Channels

Zo’n tien weken geleden is de truckplatooning challenge geland op de Maasvlakte. En hebben we met veel poeha de wereld laten zien wat mogelijk was, simpelweg door hechte bundeling van krachten tussen overheden, vrachtwagenfabrikanten, logistieke dienstverleners en kennisinstellingen. Waarbij we het maatschappelijk vraagstuk (hier: ‘creating next generation mobility’) centraal hebben gesteld – en niet ons eigen koninkrijk. Wat onder meer is beloond met klinkende kijkcijfers: een livestream met meer dan 100.000 views. Jawel! Op dat energieniveau zijn we verder gegaan – wat we ook wel verplicht zijn na zo’n daverend succes: noblesse oblige.

Praktijk is leidend, research volgend

Juist bij die verdere stappen blijkt hoe fundamenteel die ‘learning by doing’ aanpak is. Want we gaan niet studeren. Of dikke rapporten schrijven. Of opzichzelfstaande research programma’s initiëren. We gaan gewoon aan de bak, vanuit de praktijk van alledag. Met kleine stapjes. Waarbij we af en toe even achterom kijken of we wel op de goede weg zijn. Waarbij we scrum-achtig leren van de eerdere ervaringen. Wat ging goed (en moeten we vooral continueren) en wat moet beter. En doordat we aan de slag gaan zien we ook op welke terreinen nader onderzoek en research vereist is. Maar wel nadrukkelijk in die volgorde: de praktijk is leidend, onderzoek en research volgend. Doet uiteraard een appèl op lenigheid: agility noemen we dat vandaag de dag. Niets anders dan dat Darwin ons in de 19e eeuw al leerde: ‘niet de grootste, de slimste of de sterkste wint, maar diegene die zich het beste weet aan te passen aan andere omstandigheden’.

Je hoeft niet eerst de hele trap te zien alvorens je één stap zet

Natuurlijk is dat wennen in een wereld van blueprints en voorspelbaarheid. Waarbij we vanuit risicomijdend gedrag eerst de hele trap willen zien alvorens we één stap durven te zetten. Voor lineaire ontwikkelingen (met stapjes 1-2-3-4-5-..) kan dat ook – dat biedt immers voldoende comfort qua time to market. Maar een wereld van exponentiële veranderingen (met stapjes 1-2-4-8-16-..) vraagt om een andere time to market. Waarbij we meerdere sporen tegelijkertijd moeten inzetten, parallel van opzet. Waarbij we ook fouten mogen maken – mits we kort op de bal zitten en alert bijsturen. Opdat we daarvan leren. Heel huiselijk, zoals we hebben geleerd van een ezel (‘een ezel stoot zich in het algemeen slechts eenmaal aan dezelfde steen’). Handelend in de geest van ‘the journey is the destination’.

Reis of trektocht?

Dat hier andere spelregels gelden komt het beste tot uiting in de zogenoemde 4D’s: disruptive (verstorend), deceptive (misleidend), delocalised (zonder vaste plaats) en democratised (zonder entreebarrières).

Lees ook:

Vastgeroeste patronen doorbreken

Waarbij innovatie verbonden is aan het businessmodel, gebaseerd op overvloed – niet op schaarste -, waar informatie een centrale rol vervult – niet het geld -, gebruikmakend van een snel schaalbare interne structuur gebaseerd het meeliften op andermans eigendom – met een gebruiker die tegelijkertijd ook producent kan zijn. Waarbij in toenemende mate wordt gefocust op performance – en niet op het leveren van een product of dienst. Juist dat maakt het verschil tussen een reis (vooraf uitgestippelde route voorzien van een gedetailleerd schema) en een trektocht (we weten nog niet exact waar we uitkomen, maar bepalen de richting en gaan op stap met voldoende ruimte of we nog steeds in de gewenste richting zitten) duidelijk.

Gericht op real life testcases

9789055949755_w215Dat dit succesvol is blijkt wel uit het animo van een brede groep van geïnteresseerde vervoerders en verladers om mét ons als overheden aan de slag te gaat met het operationaliseren van real life platooning testcases. Zó doorbreek je vastgeroeste patronen! Want partijen als Jumbo, Albert Heijn, Peter Appel Transport en Simon Loos komen heus niet bij ons op de thee om te tutten. Die willen vóór zomer 2017 de test platoons op de openbare weg hebben. Helemaal in de geest van Julius Caesar: ‘De praktijk is de leermeester van alle dingen’!

Dirk-Jan de Bruijn. Deze column is gebaseerd op zijn nieuwste boek: Vastgeroeste patronen doorbreken. Scriptum,

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x